شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در خصوص مقابله با ویروس کرونا

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/03/01

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون سه ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز پنجشنبه مورخ ۱ خرداد ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
ضدعفونی کلیه اماکن، واحدهای اداری، انبارها، تعمیرگاه ها، مخازن سوخت، سرویس‌های بهداشتی، ماشین‌آلات، سرویس‌های ایاب و ذهاب، اقلام و ابزارآلات شرکت گهرهمکار در سایت معدن 1 و سایت 5و6و7 با محلول نانوسیل
 
 
 
ضدعفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبار‌ها و واحدهای کاری و ماشین‌آلات سبک و سنگین کارخانجات گندله‌سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل‌گهر
 

 

 
هشتاد و هفتمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست
 
 
 
 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/31

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز چهارشنبه مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
ضدعفونی کلیه واحدهای اداری، کمپ‌های استراحتی رانندگان و پیمانکاران، سرویس‌های بهداشتی، محوطه‌های بیرونی و .... شرکت گهرهمکار با محلول نانوسیل
 
 
 
ضدعفونی تمامی ماشین‌آلات حمل و بارگیری، سرویس‌های ایاب و ذهاب، کلیه واحدهای تعمیرگاه و ابزارآلات شرکت گهرهمکار با محلول نانوسیل
 
 
 
گندزدایی کلیه انبارها و اقلام شرکت گهرهمکار در سایت معدن ۱ و سایت ۵و۶و۷ با محلول نانوسیل
 

 

 
هشتاد و ششمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست
 
 
 
 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/30

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز سه‌شنبه مورخ ۳۰ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
هشتاد و پنجمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست
 
 
 
ضدعفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری و ماشین آلات سبک و سنگین کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 
هشتمین مرحله آماده‌سازی و توزیع پک ضدعفونی‌کننده توسط واحد خدمات شرکت گهر روش
 
 
 
 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/29

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز دوشنبه‌ مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
هشتاد و چهارمين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری و ماشین آلات سبک و سنگین کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/28

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز یکشنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری شرکت گهرهمکار در سایت معدن 1 و سایت 5و6و7 با محلول نانوسیل
 
 
 
ضدعفونی تمامی کمپ‌های استراحتی رانندگان و پیمانکاران، انبارها و اقلام، مخازن سوختی و نازل ها، محوطه‌های بیرونی و .... شرکت گهرهمکار در سایت معدن 1 و سایت 5و6و7 با محلول نانوسیل
 
 
 
هشتاد و سومين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست
 
 
 
گندزدایی تمامی ماشین آلات، واحد‌های تعمیرگاه و ابزارآلات شرکت گهرهمکار با محلول نانوسیل
 
 
 
ضد عفونی با محلول ضد عفونی کننده و گندزدا بر پایه پراستیک اسید3 - T6 اپتیمم کلیه قسمت های مختلف کارگاه های تغلیظ، غبار و پلیکام توسط واحد خدمات شرکت گهر روش
 

 

 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری و ماشین آلات سبک و سنگین کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/27

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز شنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
هشتاد و دومين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری و ماشین آلات سبک و سنگین کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 
انجام ضدعفونی کلیه اماکن، کمپ‌های استراحتی رانندگان و پیمانکاران، ماشین آلات ملکی و پیمانکاران، سرویس های ایاب و ذهاب، انبارها، واحدهای تعمیرگاه، کلیه اقلام و ابزارآلات، سنگ شکن و غیره شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول نانوسیل
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/26

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز جمعه مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 
هشتاد و یکمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/25

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز پنجشنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
هشتادمين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست
 
 
 
ضد عفونی تمام ماشین آلات ملکی و پیمانکاران شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت پنج و شش و هفت با محلول نانوسیل
 
 
 
ضدعفونی تمامی واحدهای اداری، کمپ های استراحتی رانندگان و پیمانکاران، سرویس های بهداشتی، انبارها، واحدهای تعمیرگاه، اقلام و کلیه ابزارآلات شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 

 

 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، ماشین آلات سبک و سنگین، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/24

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز چهارشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 6
 
 
 
ضد عفونی تعداد 11 دستگاه اتوبوس چهار شیفت در ساعت 6
 
 
 
ضدعفونی تمامی واحدهای تعمیرگاه، ابزار آلات و قطعات شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ با محلول نانوسیل
 
 
 
هفتاد و نهمين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، مركز پيام، كنترل زمان، انبارها، تعميرگاه ها، سايت پيمانكاران، سرويس هاى اياب و ذهاب، ايستگاه هاى آتش نشانى، ماشين آلات و ...
 
 
 
انجام تب سنجی و پالس اکسیمتری و ثبت اطلاعات پرسنل شرکت آرمان گهر سیرجان و پیمانکاران این شرکت
 

 

 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/23

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز سه‌شنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 22
 
 
 
ضد عفونی تعداد 11 دستگاه اتوبوس چهار شیفت در ساعت 22
 
 
 
نصب شیرآلات پدالی در سرویس های بهداشتی در شرکت گهر همکار
 
 
 
ضدعفونی کلیه اماکن اداری، کمپ‌های استراحتی، سرویس‌های بهداشتی، ماشین آلات، انبارها و اقلام شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
 
ضدعفونی تمامی واحدهای تعمیرگاه و ابزار آلات شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
 
هفتاد و هشتمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب، حراست، جايگاه هاى سوخت، ايستگاه هاى آتش نشانى، سايت پيمانكاران، كمپ هاى كارگرى، رستوران، مركز پيام، سنگ شكن، آتشبارى و ...
 
 
 
ضد عفونی مسجد شهرک جهت اولین شب قدر
 
 
 
ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 22
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/22

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز دوشنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
انجام تب سنجی و پالس اکسیمتری و ثبت اطلاعات پرسنل شرکت آرمان گهر سیرجان و پیمانکاران این شرکت
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضدعفونی کامل اماکن استراحتی، واحدهای اداری، ماشین آلات، انبارها، اقلام، ابزارآلات، سرویس های بهداشتی و غیره شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 

 

 
هفتاد و هفتمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب، حراست، جايگاه هاى سوخت، ايستگاه هاى آتش نشانى، سايت پيمانكاران، كمپ هاى كارگرى، رستوران، مركز پيام، سنگ شكن، آتشبارى و ...
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/21

 

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز یکشنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 6
 
 
 
ضد عفونی تعداد 11 دستگاه اتوبوس چهار شیفت در ساعت 6
 
 
 
انجام تب سنجی و پالس اکسیمتری و ثبت اطلاعات پرسنل شرکت آرمان گهر سیرجان و پیمانکاران این شرکت
 
 
 
هفتاد و ششمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب، حراست، جايگاه هاى سوخت، ايستگاه هاى آتش نشانى، سايت پيمانكاران، كمپ هاى كارگرى، رستوران، مركز پيام، سنگ شكن، آتشبارى و ...
 
 
 
ضدعفونی کلیه انبارها و اقلام شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
 
گندزدایی کلیه واحدهای اداری شرکت گهر همکار
 
 
 
گندزدایی تمامی ماشین‌آلات و سرویس های ایاب و ذهاب شرکت گهر همکار با  محلول نانوسیل
 
 
 
گندزدایی تمامی اماکن استراحتی، محوطه های بیرونی، سرویس های بهداشتی و غیره شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول نانوسیل
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/20

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز شنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 6
 
 
 
ضدعفونی تعداد 11 دستگاه اتوبوس چهار شیفت در ساعت 6
 
 
 
ضد عفونی آزمایشگاه های مرکزی و پلیکام، حراست، ساختمان ۴۵، اورژانس، مخابرات، مسجد، حراست درب یک و دو، بلوک های بالا تپه، کمیسیون معاملات، مدیریت حقوقی، آزمایشگاه گندله سازی، اصلاح خطوط، بانک، تاسیسات، فرآوری جدید، کارگاه ۳۰ توسط شرکت پاریز پیشرو
 
 
 
انجام تب سنجی و پالس اکسیمتری و ثبت اطلاعات پرسنل شرکت آرمان گهر سیرجان و پیمانکاران این شرکت
 
 
 
هفتاد و پنجمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب، حراست، جايگاه هاى سوخت، ايستگاه هاى آتش نشانى، سايت پيمانكاران، كمپ هاى كارگرى، رستوران، مركز پيام، سنگ شكن، آتشبارى و ....
 
 
 
ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 22
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی کامل اماکن، ماشین آلات، ابزارآلات، اقلام، وسایل و غیره شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 

 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/19

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز جمعه مورخ ۱۹ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
ضدعفونی کلیه واحدهای تعمیرگاه و ابزارآلات شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
 
 
ضدعفونی تمامی ماشین آلات ملکی و پیمانکاران شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
 
 
گندزدایی کلیه اماکن، واحدهای اداری، کمپ های استراحتی، انبارها و اقلام، مخازن سوختی، سرویس‌های بهداشتی، محوطه های بیرونی و غیره در شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
 
 
ضدعفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 6
 
 
 
ضدعفونی تعداد 10 دستگاه اتوبوس چهار شیفت در ساعت 6
 
 
 
هفتاد و چهارمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب، حراست، جايگاه هاى سوخت، ايستگاه هاى آتش نشانى، سايت پيمانكاران، كمپ هاى كارگرى، رستوران، مركز پيام، سنگ شكن، آتشبارى و ...
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضدعفونی کلیه اماکن، واحدها، تعمیرگاه ها، انبارها، ماشین آلات ملکی و پیمانکاری، سرویس های ایاب و ذهاب، اقلام و وسایل، ابزار آلات، سرویس های بهداشتی و غیره در شرکت گهر همکار
 

 

  

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/18

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.

گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز پنجشنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛

 

ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 6

 

ضد عفونی تعداد 11 دستگاه اتوبوس چهار شیفت در ساعت 6

 

 

ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 

ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 

 

ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 22

 

 

ضد عفونی تعداد 9 دستگاه اتوبوس چهار شیفت در ساعت 22

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/17

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.

گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز چهارشنبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛

 

ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 6

 

ضد عفونی تعداد 11 دستگاه اتوبوس چهار شیفت در ساعت 6

 

 

ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 

 

ضد عفونی کمپ‌های پیمانکاران در طول شات دان گندله سازی ۲ در سه شیفت کاری

 

 

ضد عفونی لوازم و ابزارآلات در زمان شات دان گندله سازی ۲

 

 

ضد عفونی تعداد 11 دستگاه اتوبوس چهار شیفت در ساعت 22

 

 

هفتاد و دومین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب، حراست، جايگاه هاى سوخت، ايستگاه هاى آتش نشانى، سايت پيمانكاران، كمپ هاى كارگرى، رستوران، مركز پيام، سنگ شكن، آتشبارى و ...

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/16

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز سه‌شنبه مورخ ۱6 اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
هفتاد و یکمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب، حراست، جايگاه هاى سوخت، ايستگاه هاى آتش نشانى، سايت پيمانكاران، كمپ هاى كارگرى، رستوران، مركز پيام، سنگ شكن، آتشبارى و ...
 
 
 
نظارت بر نحوه توزیع و بسته بندی و نظافت رستوران گهرروش
 
 
 
ضدعفونی کلیه واحدهای اداری شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
 
ضدعفونی تمامی کمپ‌های رانندگان و پیمانکاران شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
 
ضدعفونی کلیه واحدهای تعمیرگاه و ابزارآلات شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷
 
 
 
گندزدایی تمامی ماشین‌آلات، انبارها و اقلام شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت پنج و شش و هفت با محلول نانوسیل
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

  

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/15

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز دوشنبه مورخ ۱۵ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
هفتادمين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب، حراست، جايگاه هاى سوخت، ايستگاه هاى آتش نشانى، سايت پيمانكاران، كمپ هاى كارگرى، رستوران، مركز پيام، سنگ شكن، آتشبارى و ...
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی با محلول ضد عفونی کننده و گند زدا بر پایه پراستیک اسید3 - T6 اپتیمم اتوبوس و کارگاه تغلیظ توسط واحد خدمات شرکت گهر روش
 
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/14

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز یکشنبه مورخ ۱۴ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
ضدعفونی کلیه اماکن، واحدهای اداری، تعمیرگاه ها، انبارها، اقلام و وسایل ابزارآلات، مخازن سوخت، کمپ‌های استراحتی، ماشین آلات، سرویس های بهداشتی و محوطه های بیرونی شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت پنج و شش و هفت با محلول نانوسیل
 
 
 
 
ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 6 
 
 
 
ضد عفونی تعداد 11 دستگاه اتوبوس چهار شیفت در ساعت 6
 
 
 
شصت و نهمين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، تعميرگاه ها، حراست، مركز پيام، ايستگاه هاى آتش نشانى، جايگاه هاى سوخت، انبارها، كارواش جنوب، سنگ شكن، آتشبارى، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب، سايت پيمانكاران، كمپ هاى كارگرى، رستوران، كنترل زمان و ...
 
 
 
خرید ۵۰ گاری زباله ۷۷۰ لیتری جهت جمع آوری زباله های سطح کارخانه ها توسط شرکت گهرروش
 
 
 
ضدعفونی کامل سایت شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول نانوسیل
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 22
 
 
 
���ضد عفونی تعداد 9 دستگاه اتوبوس چهار شیفت در ساعت 22
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/13

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز شنبه مورخ ۱۳ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
ضدعفونی کلیه اماکن، واحدها، تعمیرگاه ها، ابزار آلات انبارها و اقلام و وسایل، سرویس های بهداشتی، اماکن استراحتی، کانکس های استراحتی، مخازن سوخت و نازل ها، ماشین آلات و غیره شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت پنج و شش و هفت با محلول نانوسیل
 
 
 
ضد عفونی آزمایشگاه های مرکزی و پلیکام، حراست، ساختمان ۴۵، اورژانس، مخابرات، مسجد، حراست درب یک و دو، بلوک های بالا تپه، کمیسیون معاملات، مدیریت حقوقی، آزمایشگاه گندله سازی، اصلاح خطوط، بانک، تاسیسات، فرآوری جدید، کارگاه ۳۰ توسط شرکت پاریز پیشرو
 
 
هفتمین مرحله آماده سازی پک بهداشتی و ضد عفونی توسط واحد خدمات شرکت گهر روش
 
 
 
شصت و هشتمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، تعميرگاه ها، حراست، انبارها، رستوران، سايت پيمانكاران، ايستگاه هاى آتش نشانى، مركز پيام، كمپ هاى كارگرى، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب و ...
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

  

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/12

 
طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز جمعه مورخ ۱۲ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
شصت و هفتمين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، تعميرگاه ها، حراست، انبارها، رستوران، سايت پيمانكاران، ايستگاه هاى آتش نشانى، مركز پيام، كمپ هاى كارگرى، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب و ...
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/11

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز پنجشنبه مورخ ۱۱ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
گندزدایی کلیه ماشین آلات، واحدهای تعمیرگاه، انبارها، اماکن اداری، کمپ های استراحتی رانندگان و پیمانکاران مخازن سوختی، باسکول ها، سرویس های ایاب و ذهاب، سرویس های بهداشتی، اقلام و ابزار آلات و غیره در شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
 
جلسه پیشگیری از کرونا با حضور معاونت محترم سرمایه انسانی شرکت گهرروش و سرپرستان کارخانه های تحت پیمان شرکت گهرروش
 
 
 
شصت و ششمين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، حراست، رستوران، تعميرگاه ها، جايگاه هاى سوخت، ايستگاه هاى آتش نشانى، انبارها، سايت پيمانكاران، كمپ هاى كارگرى، كارواش جنوب، مركز پيام، آتشبارى، ماشين آلات معدنى، سرويس هاى اياب و ذهاب و ...
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 
ضدعفونی کلیه اماکن، واحدها، کمپ های استراحتی، سرویس های بهداشتی، انبارها، تعمیرگاه ها، ماشین آلات و غیره شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و از سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول نانوسیل
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/10

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز چهارشنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
گندزدایی کلیه واحدهای اداری شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول نانوسیل
 
 
 
ضدعفونی تمامی واحدهای تعمیرگاه و ابزار آلات آنها در شرکت گهر همکار
 
 
 
ضدعفونی تمامی کمپ‌های استراحتی پرسنل و پیمانکاران و همچنین سرویس‌های بهداشتی شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
 
تدوین، طراحی و نصب بنر با موضوع پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس در سایت شرکت گهر همکار
 
 
 
خریداری تعداد ۲۰۰۰ عدد دستکش و ۳۰۰۰ عدد ماسک جهت پخش بین پرسنل و همچنین شارژ انبار شرکت از مواد ضدعفونی کننده سطوح و سمپاش جهت گندزدایی تمامی واحدها و اماکن
 
 
 
ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری
 
 
 
شصت و پنجمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، مركز پيام، حراست، رستوران، ماشين آلات، سايت پيمانكاران، سرويس هاى اياب و ذهاب، كمپ هاى كارگرى، آتشبارى، جايگاه هاى سوخت، انبارها، آزمايشگاه، تعميرگاه ها، ايستگاه هاى آتش نشانى و ...
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/09

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز سه‌شنبه مورخ ۹ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری توسط پرسنل ضد عفونی کننده
 
 
 
ضد عفونی تعداد 11 دستگاه اتوبوس چهار شیفت
 
 
 
شصت و چهارمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، مركز پيام، حراست، رستوران، ماشين آلات، سايت پيمانكاران، سرويس هاى اياب و ذهاب، كمپ هاى كارگرى، آتشبارى، جايگاه هاى سوخت، انبارها، آزمايشگاه، تعميرگاه ها، ايستگاه هاى آتش نشانى و ...
 
 
 
انجام تب سنجی و پالس اکسیمتری  و ثبت اطلاعات پرسنل شرکت آرمان گهر سیرجان و پیمانکاران این شرکت
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/08

 

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز دوشنبه مورخ ۸ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
توزیع ژل ضدعفونی دست برای پرسنل شرکت پاریز پیشرو
 
 
 
شصت و سومین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، مركز پيام، حراست، رستوران، ماشين آلات، سايت پيمانكاران، سرويس هاى اياب و ذهاب، كمپ هاى كارگرى، آتشبارى، جايگاه هاى سوخت، انبارها، آزمايشگاه، تعميرگاه ها، ايستگاه هاى آتش نشانى و ...
 
 
 
انجام تب سنجی و پالس اکسیمتری  و ثبت اطلاعات پرسنل شرکت آرمان گهر سیرجان و پیمانکاران این شرکت
 
 
 
آماده سازی مقدمات سرو غذا در رستوران تغلیظ گهرروش با دستورالعمل های پیشگیری از کرونا (واحد بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط گل گهر) از جمله رعایت فاصله اجتماعی، زمان‌بندی و گروه بندی پرسنل جهت سرو غذا، ضدعفونی سطوح پس از هر توزیع، عدم ایستادن در صف، تهیه محلول ضدعفونی دست در ورودی رستوران، عدم استفاده از دستگاه انگشت زنی، شروع کار پس از تایید واحد بهداشت محیط گل گهر
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
قدردانی شرکت گهرروش از تیم بهداشت و درمان گل گهر توسط معاونت سرمایه انسانی شرکت گهرروش به نمایندگی از این شرکت با حضور در اورژانس گل گهر به مناسبت هفته سلامت
 
 
 
ضدعفونی تمامی واحدهای اداری شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
 
ضدعفونی تمامی کمپ‌های پیمانکاران شرکت و همچنین کمد های شخصی رانندگان با محلول نانوسیل
 
 
 
گندزدایی تمامی ماشین‌آلات حمل و باربری و همچنین کلیه سرویس‌های ایاب و ذهاب پرسنل شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 

 

 
گندزدایی تمامی واحدهای تعمیرگاه، انبارها، سرویس‌های بهداشتی و کلیه اقلام و ابزارآلات گهر همکار با محلول نانوسیل
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/07

 

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز یکشنبه مورخ ۷ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
شصت و دومین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، مركز پيام، حراست، رستوران، ماشين آلات، سايت پيمانكاران، سرويس هاى اياب و ذهاب، كمپ هاى كارگرى، آتشبارى، جايگاه هاى سوخت، انبارها، آزمايشگاه، تعميرگاه ها، ايستگاه هاى آتش نشانى و ...
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی آزمایشگاه های مرکزی و پلیکام، حراست، ساختمان ۴۵، اورژانس، مخابرات، مسجد، حراست درب یک و دو، بلوک های بالا تپه، کمیسیون معاملات، مدیریت حقوقی، آزمایشگاه گندله سازی، اصلاح خطوط، بانک، تاسیسات، فرآوری جدید، کارگاه ۳۰ توسط شرکت پاریز پیشرو
 
 
 
ضد عفونی کردن تراک ها در اول شیفت کاری ساعت 22
 
 
 
ضدعفونی واحدهای اداری شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول نانوسیل
 
 
 
ضدعفونی کلیه ماشین آلات واحدهای تعمیرگاه و ابزار آلات موجود در آنها توسط شرکت گهر همکار
 
 
 
ضدعفونی انبارها و اقلام، کمپ های استراحتی رانندگان و پیمانکاران، مخازن سوختی و نازل ها، سرویس‌های بهداشتی و غیره شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت پنج و شش و هفت با محلول نانوسیل
 

 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/06

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز شنبه مورخ ۶ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
شصت و یکمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، مركز پيام، حراست، رستوران، ماشين آلات، سايت پيمانكاران، سرويس هاى اياب و ذهاب، كمپ هاى كارگرى، آتشبارى، جايگاه هاى سوخت، انبارها، آزمايشگاه، تعميرگاه ها، ايستگاه هاى آتش نشانى و ...
 
 
 
ضدعفونی کلیه ماشین آلات حمل و باربری و همچنین سرویس های ایاب و ذهاب شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷
 
 
 
ضد عفونی آزمایشگاه های مرکزی و پلیکام، حراست، ساختمان ۴۵، اورژانس، مخابرات، مسجد، حراست درب یک و دو، بلوک های بالا تپه، کمیسیون معاملات، مدیریت حقوقی، آزمایشگاه گندله سازی، اصلاح خطوط، بانک، تاسیسات، فرآوری جدید، کارگاه ۳۰ توسط شرکت پاریز پیشرو
 
 
 
ضدعفونی کلیه کمپ‌های استراحتی رانندگان و پیمانکاران شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷
 
 
 
ضدعفونی محوطه‌های کارگاهی پیمانکاران شرکت گهر همکار
 
 
 
ضدعفونی اماکن اداری و سنگ شکن شرکت گهر همکار
 
 
 
ضد عفونی تمامی ابزارآلات و واحدهای تعمیرگاه شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷
 
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/05

 

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز جمعه مورخ ۵ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
شصتمين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، مركز پيام، حراست، رستوران، ماشين آلات، سايت پيمانكاران، سرويس هاى اياب و ذهاب، كمپ هاى كارگرى، آتش بارى، جايگاه هاى سوخت، انبارها، آزمايشگاه، تعميرگاه ها، ايستگاه هاى آتش نشانى و ...
 
 
 
انجام تب سنجی و پالس اکسیمتری و ثبت اطلاعات پرسنل شرکت آرمان گهر سیرجان و پیمانکاران این شرکت
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
توزیع محلول ضد عفونی کننده دست در کارخانجات زیر مجموعه شرکت نظم آوران
 
 
 
ضدعفونی کلیه اماکن، واحدها، کمپ‌های کارگری، کمپ‌های پیمانکاران، تعمیرگاه ها و ابزارآلات، انبارها و اقلام، سرویس های بهداشتی، کلیه ماشین آلات حمل و باربری، سرویس های ایاب و ذهاب، پرسنل سنگ شکن، مخازن سوخت و نازل ها و غیره شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول نانوسیل
 

 

 
ضد عفونی با محلول ضد عفونی کننده و گند زدا بر پایه پراستیک اسید3 - T6 اپتیمم کارگاه تغلیظ توسط واحد خدمات شرکت گهر روش
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/04

 

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز پنجشنبه مورخ ۴ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
ضدعفونی دفاتر حوزه مدیرعامل، آزمایشگاه های گندله سازی، مرکزی، پلی کام، دفاتر فرآوری جدید و قدیم، ساختمان۴۵، حراست، انبار۲۳، درب۱و۲حراست، پست برق، بانک، اصلاح خطوط 
 
 
 
ضد عفونی با محلول ضد عفونی کننده و گند زدا بر پایه پراستیک اسید3 - T6 اپتیمم کارگاه تغلیظ توسط واحد خدمات شرکت گهر روش
 
 
 
اضافه شدن 4 دستگاه اتوبوس جدید (VIP درسا) جدیدترین نسل اتوبوس اسکانیا توسط شرکت گهر روش سیرجان جهت اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی
 
 
 
پنجاه و نهمين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، انبارها، حراست، تعميرگاه ها، ايستگاه هاى آتش نشانى، جايگاه هاى سوخت، مركز پيام، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب، سايت پيمانكاران، آتش بارى، باسكول، كارواش جنوب، رستوران و ...
 
 
 
انجام تب سنجی و پالس اکسیمتری و ثبت اطلاعات پرسنل شرکت آرمان گهر سیرجان و پیمانکاران این شرکت
 
 
 
ضدعفونی کلیه ماشین آلات حمل و نقل و همچنین تمامی سرویس های ایاب و ذهاب شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷
 
 
 
ضدعفونی تمامی واحدهای تعمیرگاه و محوطه های پیمانکاران شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷
 
 
 
ضدعفونی کلیه واحدهای اداری، کمپ های استراحتی رانندگان و پیمانکاران انبارها و اقلام موجود در آن‌ها، سرویس های بهداشتی، سنگ شکن، کارواش و دیگر محوطه های شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبار‌ها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 

 

 
ضدعفونی کلیه اماکن، واحدها، تعمیرگاه ها و سرویس های بهداشتی، انبارها، سنگ شکن، اقلام و ابزار آلات، ماشین آلات و غیره در شیفت شب توسط پرسنل شرکت گهر همکار
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/03

 

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز چهارشنبه مورخ ۳ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
استقرار نیروی دائم ضدعفونی بر روی دپو کلوخه خط ۵ و ۶ با تجهیرات کامل شرکت گهر ترابر
 
 
 
ضدعفونی ماشین آلات باسکول گمرک شرکت گهر ترابر به طور مستمر (با توجه به ریسک بالا)
 
 
 
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در محل باربری گهر ترابر
 
 
 
پنجاه و هشتمين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، حراست، ايستگاه هاى آتش نشانى، انبارها، جايگاه هاى سوخت، سايت پيمانكاران، كمپ هاى كارگرى، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب، مركز پيام، كارواش جنوب، آتش بارى و ...
 
 
 
انجام تب سنجی و پالس اکسیمتری و ثبت اطلاعات پرسنل شرکت آرمان گهر سیرجان و پیمانکاران این شرکت
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
گندزدایی کلیه اماکن استراحتی رانندگان و پیمانکاران شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول نانوسیل
 
 
 
ضدعفونی کلیه ماشین آلات ملکی و پیمانکاران شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول نانوسیل
 
 
 
ضدعفونی تمامی واحدهای تعمیرگاه و کانتینرهای تعمیراتی پیمانکاران شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول نانوسیل
 
 
ضدعفونی کلیه واحدهای اداری سنگ شکن و اتاق کنترل شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 

 

 
ضدعفونی کلیه دفاتر و کمپ ها و سرویس های بهداشتی و حمام و انبارها قبل از شروع فعالیت پرسنل و همچنین ترمومتری و پالس اکسیمتری روزانه شرکت فکور صنعت پروژه خردایش ۲
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/02

 

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز سه‌شنبه مورخ ۲ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
انجام تب سنجی و پالس اکسیمتری و ثبت اطلاعات پرسنل شرکت آرمان گهر سیرجان و پیمانکاران این شرکت 
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
آماده سازی جهت توزیع ششمین مرحله پک بهداشتی توسط واحد خدمات شرکت گهر روش
 
 
 
پنجاه و هفتمين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، حراست، ايستگاه هاى آتش نشانى، انبارها، جايگاه هاى سوخت، سايت پيمانكاران، كمپ هاى كارگرى، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب، مركز پيام، كارواش جنوب، آتش بارى و ...
 
 
 
ضد عفونی آزمایشگاه های مرکزی و پلیکام، حراست، ساختمان ۴۵، اورژانس، مخابرات، مسجد، حراست درب یک و دو، بلوک های بالا تپه، کمیسیون معاملات، مدیریت حقوقی، آزمایشگاه گندله سازی، اصلاح خطوط، بانک، تاسیسات، فراوری جدید، کارگاه ۳۰ توسط شرکت پاریز پیشرو
 
 
 
گندزدایی کلیه واحدهای اداری شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷
 
 
 
گندزدایی کلیه کمپ های استراحتی پرسنل و پیمانکاران و همچنین کلیه کمدهای شخصی و محوطه های بیرونی شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷
 

 

 
ضدعفونی کلیه ماشین آلات حمل و باربری و همچنین سرویس های ایاب و ذهاب شرکت در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷
 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/01

 
طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز دوشنبه مورخ ۱ اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
ضد عفونی با محلول ضد عفونی کننده و گندزدا بر پایه پراستیک - T6 اپتیمم کلیه قسمت های مختلف کارگاه هماتیت (کاویان گهر) توسط واحد خدمات شرکت گهر روش
 
 
 
پنجاه و ششمين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، حراست، تعميرگاه ها، انبارها، جايگاه هاى سوخت، ايستگاه هاى آتش نشانى، آتش بارى، رستوران، ماشين آلات، سايت پيمانكاران، كمپ هاى كارگرى و ...
 
 
 
انجام تب سنجی و پالس اکسیمتری و ثبت اطلاعات پرسنل شرکت آرمان گهر سیرجان و پیمانکاران این شرکت
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضدعفونی کلیه واحدهای اداری شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول نانوسیل
 
 
 
ضدعفونی کلیه اماکن استراحتی رانندگان و پیمانکاران شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول نانوسیل
 
 
گندزدایی کلیه ماشین آلات ملکی و پیمانکاران شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول نانوسیل
 
 
 
گندزدایی تمامی واحدهای تعمیرگاه و انبارهای شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول نانوسیل
 
 
 
گندزدایی باسکول ها و سنگ شکن شرکت گهر همکار
 
 
 
ضد عفونی با محلول ضد عفونی کننده و گند زدا بر پایه پراستیک اسید3 - T6 اپتیمم کلیه قسمت های مختلف کارگاه تغلیظ توسط واحد خدمات شرکت گهر همکار
 

 

 
  

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/01/31

 

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز یکشنبه مورخ ۳۱ فروردین ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
پنجاه و پنجمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، تعميرگاه ها، حراست، جايگاه هاى سوخت، انبارها، سايت پيمانكاران، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب، رستوران، كمپ هاى كارگرى، كارواش جنوب، كنترل زمان، آتش بارى و ...
 
 
نظارت بر توزیع شام و نظافت رستوران تغلیظ شرکت گهر روش
 
 
 
ضد عفونی با محلول ضد عفونی کننده و گندزدا بر پایه پراستیک اسید3 - T6 اپتیمم کلیه قسمت های مختلف کارگاه تغلیظ توسط واحد خدمات شرکت گهر روش
 
 
 
ضد عفونی با محلول ضد عفونی کننده و گندزدا بر پایه پراستیک اسید3 - T6 اپتیمم اتوبوس های vip کارگاه تغلیظ توسط واحد خدمات شرکت گهر روش
 
 
 
ادامه ضد عفونی اتوبوس های کارگاه تغلیظ
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحد های کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی آزمایشگاه های مرکزی و پلیکام، حراست، ساختمان ۴۵، اورژانس، مخابرات، مسجد، حراست درب یک و دو، بلوک های بالا تپه، کمیسیون معاملات، مدیریت حقوقی، آزمایشگاه گندله سازی، اصلاح خطوط، بانک، تاسیسات، فرآوری جدید، کارگاه ۳۰ توسط شرکت پاریز پیشرو
 
 
 
سومين مرحله از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر رأس ساعت ٢٢ با پوشش ماشين آلات معدنى و سرويس هاى اياب و ذهاب
 
 
 
ضدعفونی کلیه کمپ های استراحت رانندگان و پیمانکاران و همچنین کلیه واحد های اداری شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷
 
 
 
ضدعفونی کلیه واحدهای تعمیرگاه و تمامی ابزارآلات موجود در آن‌ها و همچنین کلیه محوطه های بیرونی شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷
 
 
 
گندزدایی کلیه ماشین آلات حمل و باربری ملکی و پیمانکاران و همچنین کلیه ماشین آلات ایاب و ذهاب شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷
 
 
 
تهیه تعداد دو هزار جفت دستکش لاتکس جهت استفاده پرسنل و خریداری پالس اکسیمتر و همچنین خریداری لیوان یکبار مصرف کاغذی، لباس قرنطینه، لباس ضد عفونی و سایر لوازم جهت قرنطینه پرسنل جدیدالورود شرکت گهر همکار و پیمانکاران آن شرکت
 
 
آماده سازی و تجهیز کامل کمپ جهت قرنطینه پرسنل جدید الورود و غیربومی شرکت گهر همکار و پیمانکاران شرکت
 

 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/01/30

 

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز شنبه مورخ ۳۰ فروردین ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
 
تهيه ٤٩٠ عدد محلول ضدعفونى دست جهت توزيع بين پيمانكاران زيرمجموعه شركت آرمان گهر
 
 
 
نظارت بر نحوه توزیع غذا و نظافت رستوران تغلیظ گهر روش
 
 
 
توزیع محلول ضدعفونی و پک بهداشتی در بین پرسنل شرکت گهر روش
 
 
 
پنجاه و چهارمين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، تعميرگاه ها، حراست، جايگاه هاى سوخت، انبارها، سايت پيمانكاران، ماشين آلات، سرويس هاى اياب و ذهاب، رستوران، كمپ هاى كارگرى، كارواش جنوب، كنترل زمان، آتش بارى و ...
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحد های کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی آزمایشگاه های مرکزی و پلیکام، حراست، ساختمان ۴۵، اورژانس، مخابرات، مسجد، حراست درب یک و دو، بلوک های بالا تپه، کمیسیون معاملات، مدیریت حقوقی، آزمایشگاه گندله سازی، اصلاح خطوط، بانک، تاسیسات، فراوری جدید، کارگاه ۳۰ توسط شرکت پاریز پیشرو
 
 
 
بازدید از کمپ مشیران (هماتیت جدید) جهت آماده‌سازی مقدمات قرنطینه
 
 
 
گندزدایی کلیه اماکن، واحدهای اداری، کمپ های کارگری، سرویس‌های بهداشتی، انبارها، تعمیرگاه ها، ابزارآلات، کلیه اقلام و غیره توسط شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول الکل ۷۰ درصد
 

 

 

 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/01/29

 

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز جمعه مورخ ۲۹ فروردین ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
پنجاه و سومين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر اداري، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، تعميرگاه ها، جايگاه هاى سوخت، آزمايشگاه، سرويس كارى، مركز پيام، حراست، سايت پيمانكاران، ايستگاه هاى آتش نشانى، كمپ هاى كارگرى، انبارها، رستوران و ...
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
گندزدایی کلیه ماشین آلات ملکی و پیمانکاران شرکت گهر همکار
 
 
 
گندزدایی کلیه واحدهای اداری، کمپ‌های استراحتی رانندگان و همچنین کلیه کمپ های پیمانکاران شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ 
 

 

 
گندزدایی کلیه واحدهای تعمیرگاه و کانتینرهای تعمیراتی پیمانکاران انبارها و همچنین کلیه اقلام و ابزار آلات موجود در آن‌ها توسط شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷
 

 

  

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/01/28

 

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز پنجشنبه مورخ ۲۸ فروردین ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
نمونه گیری از پرسنل ستادی در محل دفتر شهر  شرکت گهر ترابر
 
 
 
قرنطینه رانندگان با دسته بندی ویزیت مجدد شرکت گهر ترابر
 
 
 
پنجاه و دومين روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، تعميرگاه ها، سايت پيمانكاران، سرويس هاى اياب و ذهاب، ايستگاه هاى آتش نشانى، ديسپاچينگ، جايگاه هاى سوخت، كارواش جنوب، ماشين آلات و ....
 
 
 
انجام تب سنجی و پالس اکسیمتری و ثبت اطلاعات پرسنل پیمانکاران شرکت آرمان گهر سیرجان
 
 
 
ضد عفونی با محلول ضد عفونی کننده و گند زدا بر پایه پراستیک اسید3 - T6 اپتیمم اتوبوس های کارگاه تغلیظ توسط واحد خدمات شرکت گهر روش
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
نصب مجدد بنرهای آموزشی پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا در کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران
 
 
 
ضدعفونی کلیه اماکن و واحدهای اداری شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول نانوسیل
 
 
 
ضدعفونی سرویس‌های بهداشتی و محوطه های بیرونی شرکت گهر همکار
 
 
 
ضدعفونی کلیه انبارها و اقلام موجود در آن‌ها، شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷
 
 
ضدعفونی تمامی ماشین آلات ملکی و پیمانکاران شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت پنج و شش و هفت با محلول نانوسیل
 
 
 
ضدعفونی کلیه کمپ های استراحتی رانندگان و پیمانکاران و همچنین تمامی واحدهای تعمیرگاه و ابزار آلات آن‌ها در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 

 

 
 
اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/01/27
 
 

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز چهارشنبه مورخ ۲۷ فروردین ماه به شرح ذیل می باشد؛

ضد عفونی و گندزدایی کمپ ها و محل تجهیز کارگاه، نظافت محل قرنطینه کمپ کارگری و پیمانکاران، توزیع ماسک، دستکش و محلول ضد عفونی بین پرسنل پیمانکار، پاکسازی و ضد عفونی کردن و نصب موکت های نو در کمپ قرنطینه و کمپ پیمانکاران، خرید سم پاش و وایتکس جهت ضدعفونی تجهیز کارگاه و کمپ ها، خریداری و نصب تخت های کمپ کارگری و پیمانکاران، تعویض دوش های حمام معیوب و نصب سر دوشی های نو، ضد عفونی و گندزدایی کمپ های کارگری و مهندسی در کمپ مشیران هماتیت جدید و آماده سازی جهت قرنطینه

 

پنجاه و یکمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، رستوران، انبارها، ايستگاه هاى آتش نشانى، جايگاه هاى سوخت، تعميرگاه ها، ماشين آلات معدنی، رستوران، مسجد، آزمايشگاه، سرویس های ایاب و ذهاب، سايت پيمانكاران، مركز پيام، حراست، آتشبارى و ...

 

ضدعفونی کلیه ماشین آلات ملکی و پیمانکاران شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷

 

ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 

ضدعفونی کلیه واحدهای اداری، کمپ های استراحتی رانندگان و پیمانکاران سرویس های بهداشتی و غیره در شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷

 

ضدعفونی کلیه واحدهای تعمیرگاه، کانتینرهای تعمیراتی پیمانکاران انبارها و سنگ شکن شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷

 

ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 

ضد عفونی آزمایشگاه‌های مرکزی و پلیکام، حراست، ساختمان ۴۵، اورژانس، مخابرات، مسجد، حراست درب یک و دو، بلوک های بالا تپه، کمیسیون معاملات، مدیریت حقوقی، آزمایشگاه گندله سازی، اصلاح خطوط، بانک، تاسیسات، فراوری جدید، کارگاه ۳۰‌ توسط شرکت پاریز پیشرو

 
 
 
 
اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/01/26
 
طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز سه‌شنبه مورخ ۲۶ فروردین ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
انجام تب سنجی و پالس اکسیمتری و ثبت اطلاعات پرسنل پیمانکاران شرکت آرمان گهر سیرجان
 
 
 
نصب بنر کانکس قرنطینه شرکت گهر صنعت صالح
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضدعفونی کلیه دفاتر اداری شرکت گهر همکار با محلول الکل ۷۰ درصد
 
 
 
ضدعفونی کلیه سرویس های ایاب و ذهاب شرکت گهر همکار با محلول الکل ۷۰ درصد
 
 
 
گندزدایی کلیه کمپ های استراحتی رانندگان و پیمانکاران شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷
 
 
 
ضدعفونی تمامی ماشین آلات حمل و بارگیری ملکی و پیمانکاران شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷
 
 
 
ضدعفونی تمامی واحدهای تعمیرگاه و ابزار آلات آن‌ها، کانتینرهای تعمیراتی پیمانکاران انبارها و اقلام موجود در آن‌ها و همچنین سنگ‌شکن شرکت گهر همکار
 
 
 
تیغ زنی کلیه محوطه‌های شرکت گهر همکار توسط گریدر جهت پاکسازی و تسطیح گل و لای حاصل از بارش باران
 
 
 
پنجاهمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، رستوران، انبارها، ايستگاه هاى آتش نشانى، جايگاه هاى سوخت، تعميرگاه ها، رستوران، مسجد، آزمايشگاه، سرویس های ایاب و ذهاب، سايت پيمانكاران، مركز پيام، حراست، آتشبارى و ...
 
 
 
سومين مرحله از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر رأس ساعت ٢٢ با پوشش ماشين آلات معدنى و سرويس هاى اياب و ذهاب
 
 
 
 
 
 
اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/01/25
 
طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز دوشنبه مورخ ۲۵ فروردین ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
تفکیک سرویس بهداشتی پرسنل قرنطینه از ما باقی پرسنل
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحد های کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی آزمایشگاه های مرکزی و پلیکام، حراست، ساختمان ۴۵، اورژانس، مخابرات، مسجد، حراست درب یک و دو، بلوک های بالا تپه، کمیسیون معاملات، مدیریت حقوقی، آزمایشگاه گندله سازی، اصلاح خطوط، بانک، تاسیسات، فراوری جدید، کارگاه ۳۰ توسط شرکت پاریز پیشرو
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
چهل و نهمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، رستوران، انبارها، ايستگاه هاى آتش نشانى، جايگاه هاى سوخت، تعميرگاه ها، رستوران، مسجد، آزمايشگاه، سرویس های ایاب و ذهاب، سايت پيمانكاران، مركز پيام، حراست، آتشبارى و ...
 
 
 
 
ضد عفونی با محلول ضد عفونی کننده و گندزدا بر پایه پراستیک اسید3 - T6 اپتیمم کارگاه تغلیظ توسط واحد خدمات شرکت گهر روش
 
 
 
گندزدایی کلیه واحدهای تعمیرگاه و ابزار آلات موجود در آن‌ها و کلیه انبارها، کمپ های استراحتی رانندگان و کمپ های استراحتی پیمانکاران، کلیه ماشین آلات ملکی و پیمانکاران و همچنین ماشین آلات ایاب و ذهاب پرسنل شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
حمایت شرکت گهر روش از سفیران سلامت شهرستان سیرجان
 
 
 
 
اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/01/24
 
 
طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز یکشنبه مورخ ۲۴ فروردین ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
انجام اقدامات لازم جهت تفكيك سرويس بهداشتى قرنطينه سايت پيمانكاران شركت آرمان گهر
 
 
 
چهل و هشتمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، رستوران، انبارها، ايستگاه هاى آتش نشانى، جايگاه هاى سوخت، تعميرگاه ها، ماشين آلات، رستوران، مسجد، آزمايشگاه، سرویس های ایاب و ذهاب، سايت پيمانكاران، مركز پيام، حراست، آتشبارى و ...
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحد های کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی آزمایشگاه های مرکزی و پلیکام، حراست، ساختمان ۴۵، اورژانس، مخابرات، مسجد، حراست درب یک و دو، بلوک های بالا تپه، کمیسیون معاملات، مدیریت حقوقی، آزمایشگاه گندله سازی، اصلاح خطوط، تصفیه خانه فاضلاب و آب، بانک، تاسیسات، موتورخانه ها، فرآوری جدید، کارگاه ۳۰ توسط شرکت پاریز پیشرو
 
 
ضد عفونی کلیه واحدهای تعمیرگاه شرکت گهر همکار
 
 
 
ضدعفونی کلیه اماکن واحدهای اداری، کمپ های استراحتی رانندگان، کمپ های استراحتی پیمانکاران، سنگ شکن و غیره در شرکت گهر همکار
 
 
 
ضدعفونی کلیه ماشین آلات ملکی و پیمانکاران شرکت گهر همکار
 
 
 
تب سنجی کلیه پرسنل و پیمانکاران شرکت گهر همکار
 
 
 
 
اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/01/23
 
 
طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز شنبه مورخ ۲۳ فروردین ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
ضدعفونی دفاتر فرآوری جدید و قدیم، آزمایشگاه پلی کام، انبار۲۳و۳۵، پژوهشکده، کارگاه 30، ساختمان ۴۵، کنترل زمان، بانک، حراست، اورژانس، پست برق
 
 
 
مجهز نمودن سایت پیمانکاران به محل توزیع چای، آبجوش، آب و .... و توزیع غذا با
گذاشتن دو نفر پرسنل تا ساعت ۲۲:۳۰
 
 
 
تفكيك سرويس بهداشتى، حمام و روشويي نفرات قرنطينه پيمانكاران شركت آرمان گهر
 
 
 
توزیع مرحله پنجم پک ضد عفونی و بهداشتی توسط واحد خدمات شرکت گهر روش
 
 
 
بسته کامل بهداشتی جهت پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا برای پرسنل زیر مجموعه شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر به مبلغ 500 هزار تومان
 
 
 
استفاده از ماسک در سرویس ایاب و ذهاب آرمان گهر و رعایت تعداد نفرات در اتوبوس
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
تب سنجی و رعایت فاصله ایمن در اتوبوس های حمل و نقل شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
چهل و هفتمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، رستوران، انبارها، ايستگاه هاى آتش نشانى، جايگاه هاى سوخت، تعميرگاه ها، ماشين آلات، رستوران، مسجد، آزمايشگاه، سرویس های ایاب و ذهاب، سايت پيمانكاران، مركز پيام، حراست، آتشبارى و ...
 
 
 
ضدعفونی کلیه ماشین آلات ملکی و پیمانکاران شرکت گهر همکار
 
 
 
ضدعفونی کلیه اماکن واحدهای اداری، کمپ‌های استراحتی رانندگان و پیمانکاران و همچنین سرویس‌های بهداشتی شرکت گهر همکار
 
 
 
گندزدایی انبارها و اقلام موجود در آنها، شرکت گهر همکار
 
 
 
ضدعفونی کلیه واحدهای تعمیرگاه و همچنین مخازن سوخت شرکت گهر همکار
 
 
 
 
تب سنجی کلیه پرسنل شرکت گهر همکار
 
 
 
ضد عفونی آزمایشگاه مرکزی، حراست، ساختمان ۴۵، اورژانس، مخابرات، مسجد، حراست درب یک و دو، بلوک های بالا تپه، کمیسیون معاملات، مدیریت حقوقی، آزمایشگاه گندله سازی، اصلاح خطوط توسط شرکت پاریز پیشرو
 
 
 
 
 
اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/01/22
 
 
طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز دوشنبه مورخ ۲۲ فروردین ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
چهل و ششمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، رستوران، انبارها، ايستگاه هاى آتش نشانى، جايگاه هاى سوخت، تعميرگاه ها، ماشين آلات، رستوران، مسجد، آزمايشگاه، سرویس های ایاب و ذهاب، سايت پيمانكاران، مركز پيام، حراست، آتشبارى و ...
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحد های کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
تحویل بسته بهداشتی به رانندگان اتوبوس سرویس حمل و نقل پرسنل کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران
 
 
 
پنجمین مرحله آماده سازی پک بهداشتی و ضد عفونی توسط واحد خدمات شرکت گهر روش
 
 
گندزدایی کلیه اماکن، واحدهای اداری، انبارها، کلیه تعمیرگاه ها و ابزار آلات آنها، کمپ های استراحتی، سرویس های بهداشتی، سنگ شکن و غیره در شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
 
ضدعفونی باربری های مجاور
 
 
 
ضدعفونی و نظافت کمپ قرنطینه گهر ترابر
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس های کارگاه تغلیظ (شیفت شب)
 
 
 
سومين مرحله از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش ماشين آلات معدنى و سرويس هاى اياب و ذهاب
 
 
 
 
اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/01/21
 
طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز دوشنبه مورخ ۲۱ فروردین ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
نصب بنر پیشگیری از کرونا در سایت پیمانکاران
 
 
 
آماده سازی سایت پیمانکاران برای ورود پرسنل آنان
 
 
 
چهل و پنجمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، رستوران، انبارها، ايستگاه هاى آتش نشانى، جايگاه هاى سوخت، تعميرگاه ها، ماشين آلات، رستوران، مسجد، آزمايشگاه، سرویس های ایاب و ذهاب، سايت پيمانكاران، مركز پيام، حراست، آتشبارى و ...
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس های کارگاه تغلیظ توسط واحد خدمات شرکت گهر روش
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحد های کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی کلیه ماشین آلات ملکی و پیمانکاران شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول  نانوسیل
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ضد عفونی کمپ‌های استراحتی رانندگان و پیمانکاران و کلیه واحدهای اداری شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول نانوسیل
 
 
 
ضد عفونی انبارها و تمامی واحدهای مکانیکی و همچنین کلیه سرویس های بهداشتی شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷
 
 
 
گندزدایی سنگ شکن شرکت گهر همکار در سایت ۵ و ۶ و ۷
 
 
 
اقامت رانندگان غیربومی گهر ترابر در کمپ های قرنطینه
 
 
 
ضد عفونی ساختمان ۴۵، مخابرات، حراست، حراست درب یک و دو، بانک، اورژانس، اصلاح خطوط، آزمایشگاه ها، بلوک های بالای تپه، پمپ بنزین، نظارت حمل نقل، کارگاه ۳۰
 
 
 
سومين مرحله از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر رأس ساعت ٢٢ با پوشش ماشين آلات معدنى و سرويسهاى اياب ذهاب
 
 
 
 
 
اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/01/20
 
طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز دوشنبه مورخ ۲۰ فروردین ماه به شرح ذیل می باشد؛
 
آماده سازی کمپ های قرنطینه شرکت گهر ترابر
 
 
 
نصب دوربین مدار بسته در محل کمپ قرنطینه گهر ترابر
 
 
 
بازدید مهندس کاظم پور از انبار مواد ضدعفونی و تجهیزات پزشکی گهر ترابر
 
 
 
تسطیح محدوده کمپ های قرنطینه
 
 
 
تجهیز کمپ های قرنطینه با روتختی های ضدعفونی شده
 
 
 
بازدید مهندس پورافشار از کمپ های قرنطینه
 
 
بازدید مهندس پور افشار از انبار مواد ضدعفونی گهر ترابر
 
 
 
 
بازدید مدیر حمل و نقل گل‌گهر مهندس عارفی از کمپ های قرنطینه گهر ترابر
 
 
 
نصب پدال بر روی روشویی سرویس های کمپ های قرنطینه گهر ترابر
 
 
 
چهل و چهارمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشا معدن، ديسپاچينگ، رستوران، انبارها، ايستگاه هاى آتش نشانى، جايگاه هاى سوخت، تعميرگاه ها، ماشين آلات، مسجد، آزمايشگاه، سرویس های ایاب و ذهاب، سايت پيمانكاران، مركز پيام، حراست، آتشبارى و ... 
 
 
 
گندزدایی تمامی ماشین آلات حمل و بارگیری و همچنین کلیه سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل و پیمانکاران شرکت گهر همکار
 
 
 
گندزدایی کلیه واحدهای تعمیرگاه شرکت گهر همکار و همچنین کانتینرهای تعمیراتی پیمانکاران و ابزار آلات موجود در آنها
 
 
 
ضدعفونی کلیه واحدهای اداری، کمپ های استراحتی رانندگان و پیمانکاران، انبار و اقلام موجود در آن و همچنین سنگ شکن گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷
 
 
 
تب سنجی کلیه پرسنل و پیمانکاران شرکت گهر همکار
 
 
 
ضد عفونی آزمایشگاه پلیکام، فرآوری، آزمایشگاه مرکزی، تصفیه خانه آب و فاضلاب، موتورخانه ها، حراست درب 1و2، اتاق شیفت پرسنل تاسیسات، اداری، انبارهای بالا تپه، کنترل زمان، بانک، باسکول ها توسط شرکت پاریز پیشرو
 
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحد های کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
ساخت مایع ریز پدالی توسط کارشناس ایمنی گهر ترابر، صالح آبسالان با استفاده از تجهیزات کارگاهی
 
 
 
اضافه شدن 3 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل ‌و نقل شرکت گهر روش جهت کم شدن ظرفیت پرسنل در هر اتوبوس همراه با ضد عفونی
 
 
انجام تست غربالگری برای پرسنل شرکت گهر روش، هماتیت جدید همراه با توزیع ژل و ماسک و دستکش لاتکس بین پرسنل و حضور کادر بهداری شرکت گل گهر و مدیریت HSE شرکت گل گهر جناب اقای مهندس الله بخشی در ساعات اولیه اجرای طرح
 
نصب پلاستیک جدا کننده کابین راننده و سالن اتوبوس
 
 
اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/01/19
 
طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز دوشنبه مورخ ۱۹ فروردین ماه به شرح ذیل می باشد:
 
غربالگری نیروهای پروژه‌ای جهت ورود به سایت
 
 
 
بازدید معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع گل گهر از روند کاری کادر درمانی شرکت
 
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
 
ضد عفونی اتوبوس ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
 
 
 
تهیه و توزیع پک بهداشتی در بین کلیه پرسنل شاغل در کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل‌گهر
 
 
 
 
چهل و سومین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشامعدن، ديسپاچينگ، رستوران، انبارها، ايستگاه هاى آتش نشانى، جايگاه هاى سوخت، تعميرگاه ها، ماشين آلات، رستوران، مسجد، آزمايشگاه، سرویس های ایاب وذهاب، سايت پيمانكاران، مركز پيام، حراست، آتشبارى و ... در نوزدهمین  روز از فصل بهار
 
 
 
 
کمیسیون حقوقی و امور قراردادها، بلوک های بالا تپه، آزمایشگاه گندله1، حراست درب 1و2، موتورخانه ها، تصفیه خانه ها، باسکول ها، انبارهای بالا تپه، دفاتر اداری، اتاق شیفت تاسیسات، پمپ بنزین، اورژانس، کنترل زمان، ساختمان ۴۵، بانک، مخابرات، ساختمان HSE توسط شرکت پاریز پیشرو انجام گردید.
 
 
تب سنجی پرسنل شرکت پاریز پیشرو
 
 
 
ساخت و نصب روشویی پدالی توسط تاسیسات شرکت پاریز پیشرو
 
 
 
 
 
ضدعفونی کلیه اماکن و واحدهای اداری، سرویس های بهداشتی، مخازن سوخت و نازل ها، انبار و اقلام آن، تمامی واحد های تعمیرگاه و ابزار آلات موجود در آنها، کمپ های استراحتی، کلیه ماشین آلات و غیره توسط شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
 
 
 
 
تب سنجی کلیه پرسنل و پیمانکاران شرکت گهر همکار
 
 
 
 
نصب سيستم ضدعفوني لباس، كفش و دست در جلوي ساختمان ٤٥ که همكاران قبل از ورود به ساختمان هاي اداري ٤٥، بانك و ... به منظور جلوگيري از نشر ويروس و ارتقاي سلامت خود از اين سيستم استفاده می‌کنند.
 
 
 
ضد عفونی نمودن کلیه اماکن و تعمیرگاه شرکت آرمان گهر سیرجان به صورت مستمر
 
 
 
 
 
 
 
اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/01/18
 
طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز دوشنبه مورخ ۱۸ فروردین ماه به شرح ذیل می باشد:
 
چهل و دومین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشامعدن، ديسپاچينگ، رستوران، انبارها، ايستگاه هاى آتش نشانى، جايگاه هاى سوخت، تعميرگاه ها، ماشين آلات، مسجد، آزمايشگاه، سايت پيمانكاران، مركز پيام، حراست، آتش بارى و ...
 
ضد عفونی مرحله دوم اتوبوس های کارگاه تغلیظ توسط واحد خدمات شرکت گهر روش
 
ضدعفونی کلیه واحدهای اداری و کمپ های استراحتی و کمدهای شخصی پرسنل شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
ضدعفونی کلیه ماشین آلات ملکی و پیمانکاران شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
ضدعفونی انبار و اقلام موجود در آن، سرویس های بهداشتی، واحدهای تعمیرگاه و ابزارآلات موجود در آن، مخازن سوخت و نازل های سوختی و همچنین محوطه بیرون کارگاه شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
تب سنجی کلیه پرسنل و پیمانکاران شرکت گهر همکار
 
تب سنجی کارکنان رستوران ها توسط شرکت پاریز پیشرو
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحد های کاری کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل‌گهر
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل‌گهر
 
تهیه و توزیع پک بهداشتی بین کلیه پرسنل کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل‌گهر
 
اجرای طرح فاصله گذاری در محل باربری و ضدعفونی دست تمامی رانندگان تریلی شرکت گهر ترابر
 
تب سنجی رانندگان تریلی در محل باربری گهرترابر در شیفت شب
 
 
 
اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/01/17
 
 
طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته کماکان در تمامی شرکت‌های منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و با نظارت کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حال انجام است.
گزارش اقدامات انجام شده در این راستا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر در روز یکشنبه مورخ ۱۷ فروردین ماه به شرح ذیل می باشد:
 
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در محل باربری گهرترابر
 
جمع آوری پرده های اتوبوس های تعاونی حمل و نقل گل گهر(طبق پیشنهاد دکتر نخعی،نماینده ستاد پیشگیری کرونا استان)
 
جمع آوری پرده های اتوبوس های شرکت گهر روش(طبق نظر دکتر نخعی،نماینده ستاد پیشگیری کرونا استان)
 
آماده سازی و توزيع ٥٣٠ اسپري ضدعفوني كننده دست بين كليه پرسنل شركت پاريز پيشرو
 
انجام تب سنجی و ثبت اطلاعات پرسنل شرکت آرمان گهر سیرجان
 
ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها و واحدهای کاری شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 
ضد عفونی اتوبوس‌ها، سواری ها و ماشین آلات کارخانجات گندله سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل‌گهر
 
ضد عفونی با محلول ضد عفونی کننده و گندزدا بر پایه پراستیک اسید3 - T6 اپتیمم اتوبوس های کارگاه تغلیظ توسط واحد خدمات شرکت گهر روش
 
گندزدایی کلیه ماشین آلات ملکی و پیمانکاران شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت پنج و شش و هفت با محلول نانوسیل
 
گندزدایی کلیه اماکن واحدهای اداری، استراحتی، رانندگان و پیمانکاران شرکت گهر همکار با محلول نانوسیل
 
ضدعفونی کلیه انبارها و اقلام موجود در آنها ـ سرویس های بهداشتی - تمامی واحدهای تعمیرگاه و ابزار آلات آن ها - سنگ شکن و ابزارآلات تعمیراتی آن و غیره، شرکت گهر همکار در سایت معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷ با محلول نانوسیل
 
چهل و یکمین روز از انجام ضدعفونى در شركت آرمان گهر با پوشش كامل طبق چك ليست شامل دفاتر ادارى، امور معدن، كوشامعدن، ديسپاچينگ، رستوران، انبارها، ايستگاه هاى آتش نشانى، جايگاه هاى سوخت، تعميرگاه ها، ماشين آلات، رستوران، مسجد، آزمايشگاه، سايت پيمانكاران، مركز پيام، حراست، آتش بارى 
 
روشویی های پدالی ساخته شده توسط مدیریت عمرانی با توجه به خطوط فاضلاب و اب در مکان های زیر جانمایی و نصب شد.
راهرو ساختمان ۴۵
روبروی مسجد و بانک
کنترل زمان
درب ورودی شماره ۱
ساختمان های بالای تپه 
روبروی ساختمان HSE
 
انجام ضد عفونی کلیه ماشین آلات، کمپ های استراحت سنگ شکن، سرویس های بهداشتی و سایر اماکن و همچنین تب سنجی کلیه پرسنل شرکت گهر همکار در شیفت شب
 
 
 
 
با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و جلوگیری از شیوع آن در شهرستان سیرجان و به ویژه منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر، به دستور مدیرعامل گل گهر کمیته ویژه مقابله با این ویروس در همان روزهای اولیه شیوع آن در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر تشکیل گردید و زیرنظر مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست تصمیمات لازم و ضروری در این باره اتخاذ گردید.
از آنجایی که بنا به گفته مسئولین بهداشتی و درمانی کشور، معادن و صنایع معدنی یکی از مکان‌های در خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند اما خوشبختانه با توجه به برگزاری جلسات مستمر کمیته مقابله با ویروس کرونا در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر و رصد تمامی مسائل بهداشتی و ایمنی و نیز تاکیدات ویژه مهندس ملارحمان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر مبنی بر بکارگیری تمام توان موجود در مقابله با این ویروس و حفظ سلامت پرسنل زحمتکش این شرکت، اوضاع در این مجموعه کاملا در دست کنترل هست و هیچ مورد مشکوکی در این باره وجود ندارد.
در ادامه به برخی از اقدامات پیشگیرانه کمیته مقابله با ویروس کرونا در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر اشاره شده است.
 
• لغو ماموریت های خارج از استان 
• پایش مامورین بازگشتی از مناطق با شیوع بالا
• پایش اتباع خارجی مستقر در مجتمع
• لغو ورود کلیه اتباع خارجی به مجتمع 
• لغو ورود بازدیدکنندگان
• لغو کلیه دوره های آموزشی، سمینارها و همایش ها 
• لغو شرکت در نمایشگاه ها و کارگاه های کشور
• جمع آوری کلیه لیوان ها و لوازم مشترک مصرفی در دفاتر و جایگزینی با لیوان و اقلام یک بار مصرف
• لغو کلیه مسابقات و رویداد های ورزشی 
• تعطیلی مهمانسرای شرکت و عدم پذیرش مهمان از سایر شهرها
• لغو و تعطیلی مهمانسراهای شرکت در سایر استان ها و شهرها 
• بازرسی و سرکشی مداوم و روزانه بازرسان بهداشت محیط از کمپ های گارگری 
• کاهش 50 درصدی نیروهای ستادی و اداری
• لغو ثبت انگشت ورود و خروج و تایید کارکرد توسط مدیریت های مربوطه 
• اطلاع رسانی و آگاهی بخشی روزانه به صورت چاپ بنر، تراکت و آموزش های چهره به چهره 
• تعطیلی رستوران ها و توزیع غذای بیرون بر صرفا برای نیروهای شیفتی با رعایت کلیه نکات بهداشتی اعم از حفاظت بهداشت غذایی و فردی و سرو در ظروف یک بار مصرف آلومینیومی
• تعطیلی آبدارخانه ها و عدم سرو میوه و شیرینی در سطح شرکت
• توزیع گستره لوازم حفاظت فردی اعم از ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی دست بین پرسنل با مواجه بالا
• ممانعت از ورود نیروهای جدید به سایت و افزایش تاریخ اعتبار کارت های صادره تردد
• ثابت شدن و لغو چرخشی بودن سرویس های ایاب و ذهاب اعم از سواری و اتوبوس
• کاهش فعالیت نیروهای پروژه ای
• عدم حضور پرسنل خانم دارای فرزند کمتر از 6 سال در سایت
• کاهش ساعت کار پرسنل به صورت 7-13:45 
• عدم تایید اضافه کار پرسنل عادی و روزکار 
• اصلاح و مدیریت ساعات شیفت پرسنل نوبت کار 
• عدم حضور بانوان باردار و بیماران خاص (دستورالعمل وزارت بهداشت) در سایت و اعمال دور کاری برای ایشان 
• الزام استفاده از ماسک در محل کار و داخل اتوبوس و سواری 
• الزام گزارش و معرفی افراد مشکوک به بیماری به واحدهای بهداشتی و درمانی 
• برگزاری آموزش های لازم در خصوص پیشگیری از بیماری
• اختصاص یک دستگاه آمبولانس جهت انتقال بیماران احتمالی و مشکوک به محل اعلامی از سوی دانشگاه
• آموزش و تدوین دستورالعمل و فرایند مواجه با بیماران مشکوک بای پرسنل درمانی 
• تعبیه و جانمایی جهت استقرار بیماران انتقالی (قرنطینه)
• تهیه ملزومات کادر درمانی مواجه با بیماران مشکوک 
• ضد عفونی روزانه محیط اورژانس و آمبولانس ها 
• توزیع ماسک به بیماران مراجعه کننده و آموزش چهره به چهره 
• پایش بیماران اعزامی به شهر 
• ارتباط موثر با مسئولین و مرتبطین بهداشتی شهر 
• ارسال پیام و نکات بهداشتی در قالب سیستم پیام و پیامک 
• ارزیابی و تب سنجی موارد درخواستی 
• کاهش جلسات غیر ضروری و برگزاری جلسات به صورت مجازی و حضوری با فاصله 
• امحا و دفن استاندارد لوازم مصرفی بیماران مشکوک 
• توزیع اقلام ضد عفونی محیطی بین پیمانکاران 
• حضور 24 ساعت کادر درمانی در مجتمع و آمادگی خدمات رسانی 
• ضد عفونی روزانه ناوگان حمل و نقل، سواری و اتوبوس ها 
• ضد عفونی کلیه ساختمان ها، اماکن و رختکن ها 
• تشکیل کمیته و گارکروه بهداشت در سطح شرکت 
• لغو کلیه آزمون های استخدامی و ارتقایی
۰ جلوگیری از ورود غذا به سایت از شهر و رستوران های اطراف
۰ تعطیلی بوفه مواد غذایی واقع در درب ورودی شماره 2 و نانوایی مجتمع
۰ کاهش زمان حضور نیروهای ستادی و همچنین کاهش حضور تعداد پرسنل در مجتمع با تشخیص مدیریت مربوطه
۰ آموزش نیروهای خدماتی جهت ضدعفونی اماکن عمومی و دفاتر
۰ عدم برگزاری جلسات غیر ضروری
۰ خریداری تجهیزات مورد نیاز جهت پیشگیری، پایش و کنترل بیماری (ماسک، مواد ضدعفونی کننده، دستکش، تب سنج 40 دستگاه، سم پاش 20 دستگاه، گان و...)
۰ هماهنگی و همکاری با دانشگاه علوم پزشکی سیرجان جهت پیشگیری و کنترل بیماری
۰ خرید و اهدای 25 دستگاه تب سنج، 20 عدد سمپاش و 1000 عدد ماسک N95 به مرکز بهداشت شهرستان سیرجان
۰ موافقت با دورکاری پرسنل حساس و دارای بیماری خاص (مشکلات تنفسی، دیابت، قلبی و عروقی و...)
۰ پایش و چکاب روزانه نیروهای پیمانکار 
۰ مرخصی اجباری جهت نیروهای دارای علائم شبیه آنفولانزا، پرسنل خانم باردار
۰ تشکیل تیم های ضدعفونی کننده شرکت های پیمانکار و مجتمع
۰ تشکیل تیم بازرسی بهداشتی و بازدید از کلیه شرکت های پیمانکار، کمپ های کارگری، اماکن عمومی و ...
۰ بکارگیری همیاران سلامت جهت پیشگیری از شیوع بیماری و پایش افراد
۰ خریداری 400 لیتر ماده ضدعفونی کننده سطوح جهت استفاده در مجتمع و دفاتر
 
 
 
پیام مهندس ملارحمن مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر به منظور تقدیر و تشکر از زحمات عوامل مربوطه در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر و لزوم بکارگیری تمامی امکانات و ظرفیت‌ها تا زمان عادی شدن اوضاع. 
 
بسم‌الله الرحمن الرحیم
 پس از ورود ویروس کرونا به کشور در روزهای گذشته که تا به امروز بسیاری از استان‌ها و شهرهای کشور و همچنین مناطق حساس معدنی و صنعتی را به عنوان یکی از مراکز در خطر ابتلا درگیر کرده است، شاهد آن بودیم که در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با مدیریت بسیار خوب و قابل تقدیر همکاران عزیزمان در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست و سایر معاونت‌ها و مدیریت‌های مربوطه با تشکیل کمیته ویژه مقابله با ویروس کرونا تمامی تدابیر لازم در این راستا اتخاذ گردید و با بکارگیری تمام ظرفیت‌ها و امکانات، خوشبختانه تاکنون هیچ مورد مشکوکی مربوط به این ویروس در منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر مشاهده نگردیده است، لذا  در آستانه میلاد حضرت علی (ع)  و فراسیدن روز مرد ضمن گرامیداشت این روز بنده بر خود لازم می‌دانم تقدیر و تشکر مجدانه خود را از تمامی همکاران محترم شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر و شرکت‌های معدنی و صنعتی منطقه گل‌گهر که در خط مقدم مقابله با این ویروس تاکنون از هیچ تلاشی دریغ ننموده‌اند، را ابراز نمایم.
اما در این بین آنچه که نباید از آن غافل شد و مورد بی‌توجهی قرار گیرد، فعالیت شبانه روزی همکاران عزیز حوزه تولید در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر هست که در خط مقدم تولید و اقتصاد کشور فعالیت دارند و با وجود برخی مخاطرات ایمنی و بهداشتی در روزهای گذشته، کماکان به فعالیت جهادی خود در حوزه تولید ادامه می‌دهند و اجازه نداند لحظه ای حرکت چرخ تولید و اقتصاد کشور متوقف شود  و از همه این عزیزان تقدیر و تشکر می کنم.
در ادامه از همکاران عزیزم در کمیته مقابله با ویروس کرونا درخواست دارم که تمامی امکانات و ظرفیت‌ها را بکار بگیرند و تا زمان عادی شدن اوضاع به تلاش‌های مجاهدانه خود ادامه دهند.
 
جمشید ملارحمان
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر
اسفند ۱۳۹۸
 
 
 
 
 
 
ساخت سیستم گندزدایی اتومایزر (مه پاش صنعتی) توسط شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
 
با رهنمود و حمایت مهندس ملارحمان مدیر عامل  شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر از همان روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا در کشور، یکی از شرکت‌های پیشرو در امر مقابله و پیشگیری با این ویروس در مجموعه گل‌گهر بود، در این راستا به کمک و یاری همه‌جانبه ستاد مقابله با کرونای شهرستان سیرجان نیز پرداخت.
 
به گزارش روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، این شرکت در تازه‌ترین اقدام خود در راستای مسئولیت های اجتماعی و کمک به ستاد مقابله با کرونای شهرستان سیرجان، اقدام به ساخت سیستم گندزدایی اتومایزر (مه پاش صنعتی) نموده است.
 
ایده اولیه ساخت این سیستم از سوی روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر مطرح گردید و با  همکاری معاونت‌ بهره برداری، معاونت فنی و مهندسی و معاونت پشتیبانی مجتمع گل‌گهر در کارگاه ساخت شرکت نظم‌آوران ساخته شده است و این نشان از تلاش و کوشش کارکنان و کارشناسان شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر است که در هر حوزه و فعالیتی که در حال خدمت هستند افکاری فراتر از فعالیت خود در جهت خدمت به مردم و نظام اسلامی کشور بکار گرفته‌اند.
این دستگاه پس از ساخت و آماده‌سازی،روز گذشته با حضور برخی از مسئولین شهرستان با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفت و جهت استفاده تحویل ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری سیرجان گردید.
 
 
 
 
 
رضایت بازرس ویژه ستاد مدیریت کرونا استان کرمان از اقدامات انجام شده درخصوص پیشگیری از شیوع کرونا در منطقه گل‌گهر
 
صبح امروز، دکتر نوذر نخعی استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بازرس ویژه ستاد مدیریت کرونا استان کرمان به همراه رئیس و معاونین دانشکده علوم پزشکی سیرجان و رئیس بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از بخش های مختلف منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر بازدید بعمل آوردند.
 
وی که به منظور بررسی اقدامات بهداشتی و درمانی انجام شده در این منطقه معدنی و صنعتی در مقابله با کرونا و مشکلات موجود در این زمینه به سیرجان سفر کرده بود پس از بازدید از قسمت های مختلف این منطقه در جلسه ستاد پیشگیری و مدیریت کرونای شهرستان در فرمانداری سیرجان شرکت نمود.
 
دکتر نخعی در این جلسه، اقدامات انجام شده توسط مدیران گل‌گهر را قابل قبول و رضایت بخش اعلام کرد و گفت: خوشبختانه اوضاع به خوبی در این منطقه مدیریت شده است و این منطقه از لحاظ انتقال بیماری کرونا، بالقوه فضای پرخطری نیست چون اکثر افراد فاصله ایمنی و استاندارد بهداشتی را مورد توجه قرار داده بودند.
 
بازرس ویژه ستاد مدیریت کرونا استان افزود : ذهنیت کارگران این است که چون بازار و مغاره‌ها تعطیل شدند، آنها هم باید تعطیل شوند در صورتیکه بازارها محل تجمع است و شرایط اقتضا می‌کند که تعطیل شوند.
وی در ادامه یادآور شد که اگر یکی دو مورد از کارگران به ویروس مبتلا شدند، ابتلای آنها در داخل شهر بوده، نه در محیط معادن بنابراین معادن می‌توانند با تمام تلاش و توان خود با رعایت اصول ایمنی و بهداشتی به فعالیت خود ادامه دهند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/01/29

اقدامات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ویروس کرونا در تاریخ 99/02/15