شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

پروژه توسعه معدن و اكتشافات

انجام عمليات اكتشافي در محدوده معادن 6 گانه گل گهر

عملیات توسعه بخش شرقی معدن شماره 1 گل گهر 

با توجه به هزينه بالاي حمل سنگ‌آهن و تجهيز معادن جديد، شناسايي هرگونه ذخيره موجود در نزديكي كارخانجات در اولويت مي‌باشد  و كشف اين ذخائر پنهان و گرفتن مجوزهاي برداشت از آنها تامين كننده آينده شركت است. وجود اين ذخائر در نزديكي گل‌گهر،ارزش افزوده حاصل از تبديل آن به محصول نهايي را دوچندان خواهد كرد و موجب ارتقاي مزيت رقابتي گل گهر خواهدشد.