شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

طرح جامع بازيافت آب

کارخانه‌های فرآوری سنگ آهن از جمله مصرف کننده های اصلی آب در مجتمع می باشند. در حال حاضر مقدار قابل توجهی آب در جریان باطله تر این کارخانه ها وجود دارد که با توجه به پیشرفت امروزه تکنولوژی، قابلیت بازیابی و بازچرخانی یافته است. لذا شركت معدني وصنعتي گل‌گهر دو طرح احداث تيكنر HRT و احداث واحد فيلتراسيون باطله با تكنولوژي فيلترپرس را در دستور كار خود قرار داده است. در مجموع آبگيري بيش از 1400 تن باطله تر در ساعت توسط اين دو طرح انجام خواهد گرفت. در این راستا، انتقال جریان های باطله تر کارخانه های فرآوری با ظرفیت حدود 1000 متر مکعب بر ساعت و با درصد جامد 40-50% ضروری خواهد بود.به همين منظور پروژه احداث ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال باطله به ناحیه فیلتراسیون در دست اجرا است. همچنین با احداث تاسیسات بازگشت آب در حدود 525 مترمکعب بر ساعت آب بازیابی شده، جهت استفاده مجدد در کارخانه های فرآوری ، ازناحیه آبگیری  به مجتمع باز خواهد گشت. این پروژه از حیث مشخصات و ظرفیت بسیار با اهمیت بوده و برای نخستین بار در کشور توسط متخصصين داخلي طراحی و اجرا شده است.

از جمله مزایای اجرای این طرح می‌توان به بازیابی حداکثری آب، عدم نیاز به احداث سد باطله (با توجه به مخاطرات بسیار بالای آن)، کاهش قابل توجه محدوده انباشت باطله، حداقل نشت آب به پیت معدن و عدم ناپایداری شیب دیواره معدن و به حداقل رساندن اثرات تخریبی زیست محیطی مانند آلودگی آبهای زیرزمینی و از بین رفتن پوشش گیاهی اشاره کرد.