شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

افزايش ظرفيت گندله سازي 1 و 2

عنوان طرح: افزايش ظرفيت زير سقف خطوط توليد  گندله‌سازي 1 و 2


غالبا در صنايع مختلف،  اقداماتي نظير افزايش ظرفيت خطوط توليد به بهبود قابل توجهي در بهره‌وري ماشين‌آلات و نيروي انساني مي‌انجامد. پروژه افزايش ظرفيت خطوط شماره 1 و 2 گندله‌سازي گل‌گهر كه هر كدام با ظرفيت اسمي 5 ميليون تن در سال طراحي و احداث گرديده‌اند، با هدف ارتقاي ظرفيت گندله سازي گل‌گهر از ظرفيت اسمي 10 ميليون تن در سال به ميزان 14 ميليون تن در سال اجرا خواهد شد. اين پروژه كه به صورت زير سقف خطوط موجود اجرا مي‌شود و نيازي به جانمايي جديد ندارد، به دلايل متعددي از جمله كاهش مصرف حامل‌هاي انرژي، نياز كمتر به قطعات يدكي طي بهره‌برداري، بهره‌وري نيروي انساني بهره‌بردار و تشكيلاتي،  افزايش بهره‌وري در فرايند توليد گندله را موجب خواهد شد. همچنين دوره بازگشت سرمايه كوتاه‌تر و تسريع در اجرا و راه‌اندازي پروژه، از مزاياي اين طرح نسبت به ايجاد خط جديد است.