شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

كارخانه گندله سازي شماره يك

به منظور تكميل زنجيره ارزش خود و نيز تامين گندله مورد نياز داخل كشور و ايجاد اشتغال، احداث يك واحد گندله سازي به ظرفيت 5 ميليون تن را دراولويت كار قرار داد. عمليات اجرايي اين كارخانه از سال 1383 آغاز  و در سال 1389 رسما افتتاح و بهره برداري از آن آغاز گرديد.