شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

كارخانه سولفورزدايي و بازيابي هماتيت

كارخانه سولفورزدايي و بازيابي هماتيت

شرکت معدني و صنعتي  گل گهر با هدف توليد كنسانتره كم سولفور و بازيابي هماتيت از باطله ساير كارخانه هاي فرآوري طرح احداث یک خط بازیابی از باطله خشک به ظرفیت تولیدی 350،000 تن در سال ، یک خط بازیابی از باطله تر به ظرفیت تولیدی 220،000 تن در سال و یک خط سولفورزدایی به ظرفیت تولیدی 460،000 تن در سال را احداث كرد،كه در آبان ماه 1389 به بهره برداري رسيد.