شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

خطوط1 ، 2 و 3 فرآوری (كارخانه تغليظ)

-خطوط1 ، 2 و 3 فرآوري(كارخانه تغليظ) با ظرفيت 6 ميليون تن در سال:

بهره برداري از خطوط 1 و2 توليد كنسانتره كارخانه تغليظ با ظرفيت اسمي5/2 ميليون تن در سال1373 آغاز گرديد و پس از آن، با اخذ مجوز شوراي اقتصاد با توسعه و بهينه سازي، ظرفيت خطوط توليد به 5/3 ميليون تن افزايش يافت. سپس در سال1381 با احداث خط3 توليد كنسانتره با ظرفيت 2 ميليون تني ديگر مجموع توليد كنسانتره توليدي شركت به 6 ميليون تن در سال رسيد.

در اين كارخانه كلوخه سنگ آهن معدن با عيار حدود50% پس از خورد شدن در سنگ شكن ژيراتوري با ابعاد 200 ميليمتر، وارد خطوط توليد شده و با عبور از فرآيند توليد به كنسانتره سنگ آهن با عيار بالاي67% در اندازه 600 ميكرون تبديل مي گردد.