شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

آگهي شناسایی و بکارگیری نيروی قراردادی

«آگهي شناسایی و بکارگیری نيروي قراردادي »

شركت های پیمانکار منطقه گل گهر در نظر دارند جهت تکمیل نيروي انساني مورد نياز خود از بین داوطلبان مرد و بومی شهرستان سیرجان/استان کرمان به صورت قراردادی مطابق جدول زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی/عملی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نمایند.

افرادي كه متقاضي حضور در آزمون مي باشند، می توانند برای ثبت نام از تاريخ 23/01/1401 تا تاریخ 01/02/1401 به آدرس اينترنتي  (www.hrdms.ir) مراجعه نموده و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي و با توجه به شرايط ذكر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

 

جدول الف - جدول رشته های مورد تقاضا

ردیف

حداقل مدرک تحصیلی

تخصص

وضعیت بومی

تعداد نیروی مورد نیاز

توضیحات

1

سیکل

راننده پایه یک

بومی استان کرمان

132

داشتن گواهینامه پایه یک الزامی است.

2

اپراتور لودر

سیرجان

21

داشتن گواهینامه ویژه کد 39 الزامی است.

3

اپراتور بلدوزر

بومی استان کرمان

4

داشتن گواهینامه ویژه کد 43 الزامی است.

 

شرایط شرکت در آزمون                                                                                                                    .

1- شرایط عمومی                                                                                                                           .

۱-۱ تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
۱-۲ تدیّن به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرّح در قانون اساسی.
۱-۳ دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم .

۱-۴ عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. ( با تأیید مراجع ذی صلاح ).
۱-۵ عدم تعهد اشتغال در دستگاهها، مؤسسات و شرکتها و کلیه نهادها و ارگان­ها به هر شکل ممکن.
۱-۶ داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی به تأیید مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست شرکت های پیمانکار منطقه گل گهر.
۱-۷ عدم اعتیاد به هرگونه مواد مخدر، روان گردان و(با تایید مراجع ذی صلاح).

۲-شرایط سنی                                                                                                                                .


۲-۱-حداکثر سن مجاز برای داوطلبان شرکت کننده  مطابق جدول زیر (ب) می­باشد.

۲-۲- مدت زمان خدمت سربازی به سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد. (مطابق ستون (هـ) جدول شرایط سنی)
۲-۳- افرادی که سابقه کار مرتبط داشته باشند با ارائه سابقه بیمه به ازای هرسال سابقه کار یک سال به سن مجاز آنان اضافه خواهد شد. (مطابق ستون (هـ) جدول شرایط سنی)
۲-۴- شرط حداکثر سن در خصوص ایثارگران با رعایت موارد ذیل افزایش می یابد :
۲-۴-1 افراد خانواده شهدا و جاویدالاثرها(همسر و فرزندان)، جانبازان بالای ۲۵ درصد و آزادگان در صورت ارائه مدارک و مستندات مورد تایید بنیاد شهید به میزان ۵ سال به سن مجاز داوطلب اضافه می‌شود.
۲-۵-  در هر حال و تحت هیچ شرایطی حداکثر سن داوطلبان نباید بیشتر از سن مشخص شده طبق ستون (هـ) جدول شرایط سنی تجاوز نماید.

جدول ب - جدول شرط سنی

الف

ب

ج

د

هـ

ردیف

حداقل مدرک تحصیلی

تخصص

سن مجاز بدون لحاظ کردن سابقه بیمه

حداکثر سن مجاز با سابقه بیمه و خدمت سربازی

1

سیکل

راننده پایه یک

35 سال متولدین  1366/01/01 و بعد از آن

40 سال متولدین 1366/01/01 و بعداز آن

2

اپراتور لودر

35 سال متولدین  1366/01/01 و بعد از آن

40 سال متولدین 1366/01/01 و بعداز آن

3

اپراتور بلدوزر

35 سال متولدین  1366/01/01 و بعد از آن

40 سال متولدین 1366/01/01 و بعداز آن

 

۳- شرایط معدل                                                                                                                              .
۳-۱- کلیه داوطلبان معاف از شرط معدل هستند.

 

۴- شرایط مدرک تحصیلی                                                                                                                 .

۴-۱- حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز سیکل میباشد و میبایست مورد تائید اداره آموزش و پرورش باشد.

تذکر: داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل آنان بعد از 1401/01/31 باشد به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نمی گیرد. بدیهی است کسانی که در آزمون پذیرفته شده و نتوانند نسبت به اخذ مدرک تحصیلی تا تاریخ 1401/01/31 اقدام نمایند از آزمون حذف و شرکت نسبت به جذب آنها تعهدی ندارد.

4-2- آن دسته از داوطلبانی که بر اساس الزامات این آگهی با داشتن مدرک تحصیلی بالاتر(مطابق جدول الف-جدول رشته های مورد تقاضا) ثبت نام می کنند در صورت قبولی در آزمون و استخدام، مزایای حقوقی شغل مورد تقاضا در آگهی را دریافت خواهد نمود و شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به پذیرش مدرک بالاتر آنها مطابق جدول رشته های مورد تقاضا را ندارد.

 

۵- اولویتهای جذب                                                                                                                        .

۵-۱- اختصاص ۱۰% کل پذیرفته شدگان به افراد درجه یک خانواده معزز شاهد و جانبازان بالای ۲۵% می باشد مشروط بر این که حداقل ۶۰% میانگین نمره تعداد نفرات مورد نیاز را در آزمون کسب کرده باشد.

۵-۲-  بومی به افرادی گفته می شود که دارای یکی از شرایط زیر باشند:

الف :   بومي هستم 

در صورتي كه شهرستان محل تولد يا شهرستان محل صدور شناسنامه شما شهرستان سيرجان/استان کرمان باشد.

 

ب :  فرزند افراد نظامي يا كارمند رسمي و پيماني دولت هستم و به تبعيت ولي محل تولد يا صدور شناسنامه شهرستاني غير از سيرجان/استان کرمان است.

در صورتي كه به تبعيت از پدر يا مادر كارمند رسمي و پيماني دولت يا نظامي خود در شهرستاني غير از سيرجان/استان کرمان متولد شده ايد، بايد مدارك اشتغال و مدارك بومي بودن پدر يا مادر خود (صفحه اول شناسنامه و كارت ملي) را ارسال نمائيد.

 

ج : غير بومي داراي سوابق تحصيلي در شهرستان سيرجان/استان کرمان مي باشم.

در صورتي كه داراي حداقل دو مقطع تحصيلي (ابتدائي، راهنمايي، دبيرستان) بصورت متوالي يا متناوب در شهرستان سيرجان/استان کرمان باشيد، بايد مدارك تحصيلي مرتبط را پس از تائيد سازمان آموزش و پرورش شهرستان سيرجان ارسال نمائيد.

 

د :    غير بومي ساكن به تبعيت همسر هستم.

در صورتي كه به تبعيت همسر خود در شهرستان سيرجان/استان کرمان ساكن شده ايد، بايد مدارك بومي بودن همسر خود (صفحه اول و دوم شناسنامه و كارت ملي) را ارسال نمائيد.

      هـ : همسر يا فرزند افراد نظامي يا كارمند رسمي و پيماني دولت هستم و به تبعيت وي ساكن شده ام.

در صورتي كه به تبعيت از پدر، مادر يا همسر كارمند رسمي و پيماني دولت يا نظامي خود در شهرستان سيرجان/استان کرمان ساكن شده ايد، بايد مدارك استخدامي و اشتغال پدر، مادر يا همسرخود را ارسال نمائيد.


۵-3- در شرایط مساوی اولویت با افراد بومی شهرستان سیرجان می باشد.

 

۶-نحوه ثبت نام و مهلت آن                                                                                                               .


داوطلبان از تاریخ درج این آگهی حداکثر تا پایان روز 1401/02/01  فرصت خواهند داشت به ترتیب ذیل برای شرکت در آزمون ثبت نام نمایند. (مهلت مذکور قابل تغییر نخواهد بود).
۶-۱- مطالعه دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن.

۶-۲-داوطلبان جهت ثبت نام حتما موارد ذیل را اسکن کرده و فایل آن را به هنگام ثبت نام به همراه داشته باشند.

 (حجم عکس ۴×۳ نباید بیشتر از ۴۰ کیلوبایت و بقیه موارد اسکن شده نباید بیشتر از ۸۰ کیلوبایت باشد)

1)       عکس داوطلب ۴×۳

2)       مدرک تحصیلی(حداقل سیکل)

3)       کارت ملی

4)       صفحه اول و دوم شناسنامه

5)       کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم

6)       مدارک ایثارگری موضوع بند ۲-۴

7)      مدارک بومی بودن موضوع بند ۲-۵

8)       مدارک استعفا موضوع بند ۵-۸:

9)       گواهینامه ویژه مطابق توضیحات جدول الف- رشته های مورد تقاضا

۶-۳- ثبت تکمیل مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق با فرم موجوددر سایت www.hrdms.ir  به طور صحیح و دقیق و دریافت کد رهگیری پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی ضروری می‌باشد.
۶-۴-داوطلبان پس از ثبت نام باید حداکثرتا 72  ساعت بعد  به سایت مذکور مراجعه کرده با ورود کد رهگیری از وضعیت ثبت نام نهایی خود مطلع شوند و جهت چاپ صفحه تاییدیه نهایی ثبت نام خود اقدام نمایید.
۶-۵-تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه، زمان، مکان و نحوه برگزاری آزمون در سایت مذکور اعلام می­گردد.

تبصره : لازم است داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی در تکمیل اطلاعات دقت نمایند. مسئولیت درستی اطلاعات وارد شده به‌عهده داوطلب بوده و پس از اعلام نتایج مرحله اول آزمون، دعوت شدگان برای مصاحبه بایستی اصل مدارک خواسته شده و کپی آنها را به همراه داشته باشند.

 

۷- نحوه برگزاری آزمون                                                                                                                   .

۷-۱- آزمون به صورت چهارگزینه‌ای/کتبی و با احتساب نمره منفی برای پاسخ‌های نادرست برگزار می‌گردد.
۷-۲-منابع آزمون متعاقباً از طریق سایت WWW.HRDMS.IR اعلام خواهد شد.

 

8- توضیحات مهم                                                                                                                            .                               


۸-۱-چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیر واقعی در فرم ثبت نام اقدام به شرکت در مصاحبه نماید، با مشخص شدن عدم صحت مندرجات در مراحل بعدی (حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار) موضوع بکارگیری وی منتفی و در صورت لزوم مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
۸-۲- بدیهی است قبولی در مصاحبه حضوری به منزله جذب نهایی فرد نمی باشد بلکه مراحل جذب شامل قبولی در مصاحبه تخصصی و روانشناختی، آزمون عملی و معاینات پزشکی می باشد که در صورت پذیرش داوطلب در هر کدام از مراحل قید شده از ایشان برای انجام مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.
۸-۳- افراد متقاضی باید از نظر جسمانی و فیزیکی توانایی انجام کار در مشاغل مورد نیاز را دارا باشند.
۸-۴- نحوه اشتغال و محل خدمت افراد، پس از قبولی نهایی توسط شرکت تعیین می گردد.
5-8 چنانچه هریک از داوطلبان در یکی از شرکت های همکار و یا همگروه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شاغل باشند، باید قبل از ثبت نام استعفا داده و مستندات آن را هنگام ثبت نام پیوست مدارک نماید در غیر این صورت مجاز به ثبت نام نمی باشند.

1-5-8- شرکت های همکار شرکت هایی هستند که به صورت پیمانکاری به عنوان بهره بردار با شرکت معدنی و صنعتی گل گهر قرارداد دارند.

2-5-8- شرکت های هم گروه شرکت هایی هستند که درصدی از سهام آنها متعلق به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر است.

 

۹- دریافت کارت آزمون                                                                                                                    .

۹-۱-دریافت کارت ورود به جلسه برای داوطلبان، از طریق سایت مذکور (HRDMS.IR) طبق کد رهگیری ارائه شده، در تاریخ های تعیین شده امکان‌پذیر است.
۹-۲- آزمون در شهرستان سیرجان برگزار خواهد شد. محل و زمان دقیق آزمون همزمان با دریافت کارت در سایت قابل مشاهده است.

۱۰- اعلام نتایج آزمون                                                                                                                      .

۱۰-۱- نتایج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاری مصاحبه متعاقباً از طریق سایت مذکور (www.hrdms.ir) اعلام خواهد شد.

۱0-۲- داوطلبان در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از ساعت 8 تا 14 با شماره تلفن  03442256137 -داخلی 133 و یا از ساعت 14 تا 18 با شماره  تلفن 09301720922 تماس حاصل نمایند.