شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب1395/07/17

مجوز ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره  DPM-IOP-99A-226  مورخ 1399/12/12 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/12/2 ...

آگهي پرداخت وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر میرساند وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده سهامداران از طریق سیستم آنلاین بانک سپه از تاریخ 1400/06/27 قابل پرداخت می باشد لذا سهامداران حقیقی میتوانند از تاریخ مذکور با همراه داشتن کارت ملی به شعبات بانک سپه در سراسر کشور مراجعه و نسبت به دریافت مطالبات خود اقدام نمایند و سهامداران حقوقی، صندوق های سرمایه گذاری و سبدها با اعلام شماره حساب بانکی(شبا) به همراه آگهی آخرین تغییرات و مجوز فعالیت به شماره فکس 88977288-021 یا به آدرس تهر ...

نتايج حاصل از فروش حق تقدم هاي استفاده نشده

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه DPM-IOP-99A-226 مورخ  1399/12/12 در ...

برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام

برنامه زمان بندی