اطلاعیه گواهینامه حق تقدم خرید سهام

سهامدارن محترم جهت دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام می توانند از طریق سایت گل گهر قسمت گواهینامه حق تقدم خرید سهام نسبت به دریافت گواهینامه خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است رعایت شناسه پرداخت (حقیقی: کدملی و حقوقی: شناسه ملی ) الزامی می باشد.​