عنوان مناقصهتاريخ انتشارآخرين مهلت
آگهي استعلام عمومي شماره 99/09/س
آگهي مناقصه عمومي شماره 99/38/ع
آگهي استعلام عمومي شماره 99/06/س
آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره 99/33/ع
اصلاح و بهبود سیستم روشنایی برج های نور زمین چمن مجموعه ورزشی شهید سردار سلیمانی گل گهر
آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 99/14/ع
عمليات برداشت باطله هاي تر از حوضچه محدوده¬ی شرقی معدن شماره 1 خود و حمل آن به دپوهای موقت
آگهي مناقصه عمومي شماره 99/37/ع
پروژه جمع آوری مخازن مازوت کارخانه تغلیظ مجتمع خود و تجهیزات جانبی آن
آگهي مناقصه عمومي شماره 35/99/ع
آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 29/99/ع
آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره 99/30/ع
برچیدن و اجرای کفپوش پیست تارتان مجموعه ورزشی سردار شهید قاسم سلیمانی گل گهر
آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره 99/31/ع
اصلاح بونکر ورودی به سنگ شکن خط 4 تولید کنسانتره و ایجاد مسیرهای دسترسی ایمن به جرثقیل های سقفی خطوط 4و5و6و7
آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 99/27/ع
راهبری و اجراي عمليات نقشه برداري هوايي در محدوده پيت معدن و دپوهاي اطراف و تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات يدكي 2 فروند پهپاد ملكي
آگهي مناقصه عمومي شماره 32/99/ع
آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 26/99/ع
آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 21/99/ع
آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 25/99/ع
آگهي فراخوان شناسايي و ارزيابي پيمانكاران به شماره 19/98/ف (نوبت سوم)
آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 25/99/ع
آگهي مناقصه عمومي شماره 99/34/ع
طراحي ،خريد ، نصب و راه اندازي سيستم اطفاء حريق گازي FM200 دفاتر بايگاني
اطلاعيه شماره 2 مناقصه عمومي شماره 17/99/ع (تمديد مهلت تحويل پاكات)
آگهي مناقصه عمومي شماره 33/99/ع
آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره 99/23/ع
تامین تجهیزات و اجرای شبکه برق 20 کیلو ولت هوایی جهت برقرسانی به چاه P5 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در قطار بنه
آگهي مناقصه عمومي شماره 99/30/ع
آگهي مناقصه عمومي شماره 99/29/ع
تجهيز سالن تيراندازي با تفنگ بادي مجموعه ورزشي
آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 99/18/ع
خرید لوازم و اجرای عمليات آبیاری قطره اي پارك مركزي
آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 99/04/ع
تأمين و تحويل يك دستگاه درايو(فركانس كانورتر) ABB ساخت فنلاند
آگهي مناقصه عمومي شماره 99/31/ع
اصلاح بونکر ورودی به سنگ شکن خط 4 تولید کنسانتره و ایجاد مسیرهای دسترسی ایمن به جرثقیل های سقفی خطوط 4و5و6و7
اطلاعيه مناقصه عمومي شماره 99/17/ع (تمديد مهلت تحويل پاكات)
آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 16/99/ع
آگهي مناقصه عمومي شماره 28/99/ع
آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 13/99/ع
آگهي مناقصه عمومي شماره 99/27/ع
راهبری و اجراي عمليات نقشه برداري هوايي در محدوده پيت معدن و دپوهاي اطراف و تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات يدكي 2 فروند پهپاد ملكي
آگهي مناقصه عمومي شماره 99/25/ع
تأمين مصالح و تجهيزات، حمل و اجرای فیلتر شنی و تأسيسات آبرساني در محل حوضچه باطله جدید كارخانجات خطوط 5، 6 و 7 تولید کنسانتره آهن و سد رسوبگیر
آگهي استعلام عمومي شماره 06/99/س
آگهي مناقصه عمومي شماره 26/99/ع
آگهي مناقصه عمومي شماره 24/99/ع
آگهي مناقصه عمومي شماره 21/99/ع
اطلاعيه شماره 1 مناقصه عمومي شماره 15/99/ع (تمديد مهلت تحويل پاكات)
آگهي مناقصه عمومي تجديد شده نوبت دوم شماره 01/99/ع
خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی پست های 230 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(پست گل گهر و پرورش)
آگهي مناقصه عمومي شماره 99/23/ع
(تامین تجهیزات و اجرای شبکه برق 20 کیلو ولت هوایی جهت برقرسانی به چاه P5 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در قطار بنه)
آگهي مناقصه عمومي شماره 99/22/ع(تأمين دو دستگاه درايو)
آگهي مناقصه عمومي شماره 20/99/ع
آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 99/12/ع
آگهي مناقصه عمومي شماره 99/17/ع
آگهي مناقصه عمومي شماره 19/99/ع
آگهي مناقصه عمومي شماره 18/99/ع
آگهي مناقصه عمومي شماره 14/99/ع
آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 99/06/ع
آگهي مناقصه عمومي شماره 99/16/ع
آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 6/99/ع
آگهي فراخوان شناسايي شركت ها به شماره 99/01/ف
آگهي مناقصه عمومي شماره 99/15/ع(انجام خدمات مهندسي، تأمين کالا و تجهيزات ساختمان و نصب بصورت توأم (EPC) براي پروژه ايجاد مسیر بای پس سرندهای محصول كارخانه گندله سازی شماره یک)
آگهي مناقصه عمومي شماره 99/13/ع
آگهي مناقصه عمومي شماره 99/12/ع
آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 99/01/ع
آگهي تمديد مهلت تحويل پاكات مناقصه عمومي تجديد شده شماره 98/76/ع (نوبت دوم)
آگهي مناقصه عمومي شماره 99/08/ع
آگهي تمديد مهلت تحويل پاكات مناقصه عمومي تجديد شده شماره 98/76/ع (نوبت دوم)
اطلاعيه شماره 5 مناقصه عمومي شماره 98/74/ع (تمديد مهلت تحويل پاكات)
آگهي مناقصه عمومي شماره 7/99/ع
آگهي مناقصه عمومي شماره 99/06/ع
آگهي مناقصه عمومي شماره 99/05/ع
آگهي مناقصه عمومي شماره 99/04/ع
آگهي مناقصه عمومي شماره 99/03/ع
آگهی تمدید مهلت تحویل پاکتها مناقصه عمومي شماره 99/76/ع
آگهي مناقصه عمومي شماره 2/99/ع
آگهي مناقصه عمومي تجديد شده (نوبت دوم) شماره 98/11/ع
اطلاعيه شماره 1 فراخوان شناسايي شركت ها به شماره 1/99/ف
آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره 69/98/ع
آگهي فراخوان عمومي شماره 99/02/ف
اطلاعيه شماره 4 مناقصه عمومي شماره 98/74/ع (تمديد مهلت تحويل پاكات)
آگهي مناقصه عمومي شماره 99/01/ع
آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 98/76/ع
آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 54/98/ع
آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 70/98/ع
آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 71/98/ع
آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 68/98/ع
اطلاعيه شماره 3 مناقصه عمومي شماره 98/74/ع (اعلام زمان بازديد)
فراخوان شماره 98/04/ف