شرکت سنگ آهن گهر زمین 

نام مدیر عامل : علی اکبر پوریانی

وب سایت : www.goharzamin.com

GolGohar20205 سهم شرکت از چشم انداز 20205: 6 میلیون تن کنسانتره و 10 میلیون تن گندله 

فلسفه وجودی شرکت 

شرکت سنگ آهن گهر زمین ، با اهداف بهره برداری از آنومالی (معدن) شماره 3 گل گهر، استخراج سالیانه 15 میلیون تن سنگ آهن، تکمیل زنجیره ارزش با فرآوری مواد معدنی و تولید گندله سنگ آهن در مورخ 1383/03/28 در اداره ثبت شرکتهای سیرجان به ثبت رسید . این شرکت وظیفه تامین خوراک خطوط یک ، دو و سه کنسانتره خود و نیز خطوط 5و6و7 گل گهر را برعهده دارد.

سهامداران:

                            نام سهامدار  در صد سهام
                     شرکت معدنی و صنعتی گل گهر                                                           30
                         شرکت سرمایه گذاری امید                              27.5
                    شرکت سرمایه گذاری غدیر 22.5
            شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 20