<--!><--!>

معاونين          

 قائم مقام و جانشین مدیر عامل د امور اقتصادي

سعيد رحيمي پور

 

معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع

ايمان عتيقي

 

 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

حسن رحيمي  

 

معاون مالی و اقتصادی

محمود زيدآبادي

 

 

                  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 


         قائم مقام و جانشین مدیر عامل            سعید رحیمی پور                           
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی حسن رحیمی

 

معاون برنامه ریزی و توسعه علی اکبر اشرفی

معاون مالی و اقتصادی محمود زید آبادی

 

معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع ایمان عتیقی

 

معاون بهره برداری مجتمع محمد محیاپور

معاون فنی و مهندسی مجتمع محمد امین فتحی

مدیر سرمایه گذاری و مجامع بابک شهیدی

مدیر حوزه مدیر عامل

سید علیرضا مرتضوی

مدیر پروژه ساختمانهای اداری و فرهنگی مجتبی رحیم زمانی

مدیر ایمنی ، بهداشت و محیط زیست محمد جواد فریدونی پور

مدیر پروژه بازیابی آب حسین پور معصومی

مدیر پروژه احداث خردایش 2 رضا پور شهسواری

مدیر سیستمها ، برنامه بودجه سید محسن نبوی

معاون پشتیبانی مجتمع

محمد حاتمی

سرپرست پژوهشکده آهن و فولاد حسام الدین معین زاده

مدیر حسابداری مدیریت محسن میرزاده

مدیر عامل باشگاه فرهنگی و ورزشی محمد جواهری

مدیر عامل معراج اندیشه محمد علی ایرانژاد

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل  

 

مدیر بازرگانی حسین اطمینان

مدیر توسعه منابع انسانی محمد اسفندیار پور

مدیر امور حقوقی علی بهادریان

مدیر پروژه خطوط 5و6و7 محمد کریمی

مدیر پروژه انتقال گندله محسن امانی

مدیر توسعه معادن و اکتشافات حسین اکبری

سرپرست مدیریت قراردادها و دبیر کمیسیون معاملات مصطفی عبداللهی

مدیر پشتیبانی پروژه ها روح الله عباس زاده

مدیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بشیر عباسی

مدیر پروژه واحد تکمیلی تغلیظ سعید شکاری

مدیر عمرانی حمید رضا محمدی

 مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت                                        محمد کریمی مبارک آبادی        

 

مدیر تامین و تدارکات محسن محمدی

مدیر انرژی محمد رضوانی
مدیر خدمات و امور اجتماعی عباس مطهری
مدیر گندله سازی حجت نجمی نیا
مدیر انبارها و سفارشات محمد اسکندری
مدیر حمل و نقل حسین شاهمرادی
مدیر فرآوری محمد ستوده بحرینی
مدیر حراست                                                                       حسین سلیمانی                              

مدیر مالی محمد زمانی
مدیر مهندسی معکوس و ساخت داخل فرشید زمانی
مدیر دفتر فنی و کنترل پروژه علیرضا ضایی
مدیر حسابداری مجتمع محمود زید آبادی
مدیر دفتر فنی مجتمع محمد رضا شهسواری