يکشنبه ١ بهمن ١٣٩٦ :: ٠٩:٠٠
نشریه داخلی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر/ شماره 3

دوره جدید : شماره 3 -بهمن ماه 96

دکتر روحانی ، رئیس جمهور در آیین افتتاح پروژه های منطقه گل گهر

دوره جدید : شماره 3 -بهمن ماه 96

 

 

 دانلود فايل : شماره_3_نشریه_گل_گهر.pdf ( 10242KB )