چهارشنبه ٤ دی ١٣٩٨ :: ٠٩:٠٠
تقدیر از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر توسط استاندار کرمان

تقدیر از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر توسط استاندار کرمان

دکتر فدائی استاندارکرمان در نشست ارزیابی سفر سفرا و رایزن های اقتصادی از ۱۵کشور (آبان۹۸) و سفر ریاست محترم جمهور با اهدای لوح از مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر تقدیر کرد. وی در این نشست از موثر بودن این سفر ها در معرفی استان و انعقاد قرارداد های جدید خبر داد و با تاکید بر تداوم رایزنی ها گفت: توسعه استان و رفع محرومیت نیاز به مشارکت و همکاری بین دستگاه ها دارد و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در استان جزو پیشگامان توسعه و آبادانی است. دکتر فدایی در ادامه افزود:در سفر ریاست محترم جمهور به استان کرمان طرح های معدنی و صنعتی زیادی افتتاح شد که در توسعه،ایجاد اشتغال و رفع فقر و محرومیت استان تاثیر زیادی دارد. روابط عمومی و امور بین الملل

تقدیر از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر توسط استاندار کرمان